"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-16

Tre beviljade bidrag till forskningens infrastrukturer

NYHET Mikael Hjerm, Gunnar Malmberg och Bernt Eric Uhlin är tre forskare vid Umeå universitet som får stöd när Vetenskapsrådet fördelar medel till omfattande infrastruktur och dyrbar vetenskaplig utrustning.

I år utlystes bidragsformerna driftsbidrag, dyrbar vetenskaplig utrustning, omfattande infrastrukturer, planeringsbidrag och stora databaser, och totalt fördelas omkring 390 miljoner kronor för perioden 2012–2016.

Beviljade ansökningar vid Umeå universitet:

Mikael Hjerm, sociologiska institutionen, beviljas medel för Den europeiska socialundersökningen (ESS) runda 6, 7 och början på runda 8. Svenskt deltagande i ESS.
Kontaktuppgifter

Gunnar Malmberg, kulturgeografiska institutionen och Centrum för befolkningsstudier, beviljas medel för Svenskt deltagande i SHARE-ERIC – Undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa.
Kontaktuppgifter

Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), beviljas medel för Nationell FESEM resurs för utbildning och forskning med högupplösande fältemission svepelektronmikroskopi och kryoteknologi.
Kontaktuppgifter

Beloppen på beviljade medel anges inte, eftersom summan kommer att förhandlas mellan Vetenskapsrådet och Umeå universitet.