"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-04

Tre får TUA-medel

NYHET Tre projekt inom odontologisk forskning får vardera 480 000 kronor per år i fyra år från de så kallade TUA-medlen, för åren 2015-2018.

De statliga TUA-medlen är avsedda för odontologisk utbildning och forskning. Fördelning av TUA-medel till forskning beslutas av TUA-kommittén, med representanter för både Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

TUA-kommittén beslutade 24 november att medel tilldelas:

Cecilia Koskinen Holm, institutionen för odontologi, som får 480 000 kronor per år i fyra år till projekt: SIRPá and CD47, molecules of importance in periodontal disease.

Margareta Molin Thorén, professor och specialisttandläkare vid institutionen för odontologi, som får 480 000 kronor per år i fyra år till projektet: The role of metal ions in the pro-inflammatory host response associated with peri-implantitis.

Peyman Kelk, bitr. universitetslektor och specialisttandläkare vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, som får 480 000 kronor per år i fyra år till projektet: Dental mesenchymal stem cells for jaw bone regeneration applications.

Redaktör: Lena Åminne