Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Publicerad: 03 mar, 2017

Tre får Vaartoes studentstipendium 2017

NYHET Rebecka Gullberg, Frank Nordström och Liv Karin Joma tilldelas Centrum för samisk forskning – Vaartoes studentstipendium 2017 för kandidatuppsatsen ”Klimatförändringar och andra påverkande faktorers kumulativa effekt på renskötseln i Vilhelmina norra sameby” och magisteruppsatsen ”Verbejiehtege-ellipse jïh verbejiehtege-anafovrh åarjelsaemien gïelesne”.

Läs mer

Redaktör: Per Melander