"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-03

Tre får Vaartoes studentstipendium 2017

NYHET Rebecka Gullberg, Frank Nordström och Liv Karin Joma tilldelas Centrum för samisk forskning – Vaartoes studentstipendium 2017 för kandidatuppsatsen ”Klimatförändringar och andra påverkande faktorers kumulativa effekt på renskötseln i Vilhelmina norra sameby” och magisteruppsatsen ”Verbejiehtege-ellipse jïh verbejiehtege-anafovrh åarjelsaemien gïelesne”.

Läs mer

Redaktör: Per Melander