"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-03

Tre filosofiämnen blir ett vid Umeå universitet

NYHET Filosofiutbildningen vid Umeå universitet har fått en ny form. Praktisk filosofi, teoretisk filosofi och vetenskapsteori samsas från och med nu under det gemensamma huvudområdet filosofi.

Redan hösten 2008 var förändringen införd inom grundutbildningen, nu fullbordas processen genom en ny forskarutbildning. I slutet av sommaren antas de första doktoranderna i ämnet filosofi.

– Vi ser det här som en naturlig utveckling av ämnet: praktisk filosofi, teoretisk filosofi och vetenskapsteori har länge utgjort en gemensam undervisnings- och forskningsmiljö i Umeå, säger Pär Sundström, biträdande prefekt vid institutionen för idé- och samhällstudier. Det är också en anpassning till hur det ser ut på andra håll i världen, till exempel i USA.

Förutom en anpassning till internationella förhållanden är en viktig anledning till förändringarna att det inte finns någon tydlig eller naturlig gräns mellan praktisk och teoretisk filosofi.

– I och med sammanslagningen av ämnena gör vi samtidigt våra utbildningar mer flexibla, säger Pär Sundström. Vi kan därmed lättare anpassa kursmoment efter våra lärares specialkunskaper, och på så sätt stärker vi forskningsanknytningen i undervisningen även på lägre nivåer. Det kan i förlängningen även ge större möjligheter för studenter att skräddarsy utbildningar utifrån egna intressen och behov. Vi slår med denna förändring också vakt om mängden lärarledd undervisning på kurserna.

En annan nyhet om filosofiutbildningen är att institutionen för idé- och samhällsstudier sedan en tid tillbaka erbjuder utbildningar på nätet ända upp till C-nivå. Kurserna är mycket populära.

För ytterligare information, kontakta Pär Sundström
tel 090-786 51 63, e-post par.sundstrom@philos.umu.se
eller maila studievagledare@philos.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink