"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-05

Tre forskningsprojekt får dela på drygt 94 miljoner kronor

NYHET Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat mer än 94 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom medicin och naturvetenskap vid Umeå universitet. Projekten leds av forskarna Maria Fällman, Jan Karlsson och Markus Schmid. Dessutom är flera Umeå-forskare medsökande till ett stort centergemensamt projekt vid Umeå Plant Science Centre. Alla forskningsprojekt bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till vetenskapliga genombrott.

Text: Camilla Bergvall

– Det är otroligt roligt att Umeå universitet återigen tilldelas en betydande andel av Wallenberg-stiftelsens stora och fleråriga projektanslag! Anslagen kommer att ge forskarna goda förutsättningar för både angelägna och framstående genombrott. Extra kul är också att forskningsprojekten spänner över ett brett fält inom medicin och naturvetenskap – alltifrån infektionsbiologi och växtfysiologi till akvatisk ekologi och biogeokemi, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

I det första av de beviljade Umeåprojekten ska forskarna studera hur det kommer sig att vissa bakterier kan orsaka långvariga infektioner. Målet är att bidra till att helt ny antibiotika kan utvecklas på sikt. I det andra projektet ska forskarna fördjupa sig i hur pågående och framtida miljöförändringar påverkar ekosystemen i nordliga sjöar. Inom det tredje beviljade forskningsprojektet undersöks vad som styr när på året olika växter blommar, och hur olika växters tillväxt och produktivitet kan påverkas av kommande klimatförändringar. Det fjärde projektet – ett stort centergemensamt projekt som involverar de flesta forskargrupper vid Umeå Plant Science Center – handlar om att identifiera de nyckelgener som kontrollerar trädens tillväxt, vedbildning och klimat- och miljöanpassning.

Totalt har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat 752 miljoner kronor till 22 svenska forskningsprojekt inom medicin, teknik och naturvetenskap.
– Anslagen går till excellent, fri forskning i Sverige. Vi vill ge forskarna möjlighet att långsikt prova nya djärva idéer, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Samtliga ansökningar till stiftelsen har bedömts av de främsta internationella forskarna inom respektive område.
– Anslagen går till de mest framstående forskarna i Sverige. Deras projekt ska vara nyskapande och hålla hög internationell klass. Årets ansökningar har utvärderats av över 300 granskare i olika discipliner, förklarar Göran Sandberg, Stiftelsens verkställande ledamot.

Forskare vid Umeå universitet är huvudsökande för följande tre projekt:

 

Ska identifiera måltavlor för antibiotika hos seglivade bakterier

Maria Fällman.
Foto: Mattias Pettersson.

Huvudsökande: Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Umeå universitet
Engelsk projekttitel: New in vivo adapted approaches to reveal molecular mechanisms of bacterial persistence
Beviljat anslag: 28 740 000 kronor under fem år
Medsökande: Mikael Rhen, professor vid Karolinska institutet, och Mikael Sellin, universitetslektor vid Uppsala universitet.

Resistenta bakterier blir allt vanligare och utgör idag ett stort globalt hot. För att kunna ta fram nya antibiotika gäller det att hitta lämpliga mekanismer och molekyler hos bakterier som kan utgöra måltavlor för framtida läkemedel. I det här projektet, som leds från Umeå, ska forskarna studera i detalj hur det kommer sig att tarmbakterierna Salmonella enterica Typhimurium och Yersinia pseudotuberculosis kan orsaka långvariga, så kallade persistenta infektioner. Just dessa seglivade bakteriers särskilda förmåga att infektera och överleva ett aktivt och levande immunförsvar antas bero på specifika mekanismer och molekyler. Dessa strukturer kan i sin tur utgöra lämpliga måltavlor för helt nya, effektiva antibiotika mot de flesta typer av bakterier. Eftersom majoriteten av experimenten kommer att utföras under ”in vivo”-förhållanden, kommer projektet också att leda till nyskapande metodutveckling inom infektionsbiologi.

Kontaktuppgifter:Maria Fällman, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Umeå universitet090-785 67 25
maria.fallman@umu.se

Vill förstå och förutspå klimatets effekter på nordliga sjöars ekosystem

Jan Karlsson.
Foto: Mattias Pettersson.

Huvudsökande: Jan Karlsson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
Engelsk projekttitel: Climate change induced regime shifts in Northern lake ecosystems
Beviljat anslag: 36 970 000 kronor under fem år
Medsökande: Richard Bindler, Sebastian Diehl och Xiau-Ru Wang, alla professorer vid Umeå universitet; Ann-Kristin Bergström, Åke Brännström och Pär Byström, alla docenter vid Umeå universitet, samt David Bastviken, professor vid Linköpings universitet.

Arktiska och boreala sjöekosystem är känsliga för miljöförändringar, och ett varmare klimat med högre vattentemperatur och en ökad tillrinning av näring och kol från land väntas slå extra hårt mot dessa sjöars fiskbestånd, smådjur och alger samt omsättning av växthusgaser (koldioxid, metan). Fokus för forskarna i projektet är att få en ökad förståelse och bättre kunna förutsäga effekter av ett varmare klimat på nordliga sjöekosystem. Eftersom sjöar på andra breddgrader fungerar annorlunda, går det vanligtvis inte att använda sig av tidigare kunskap och modeller från dessa system. I experiment och längs olika klimatgradienter kommer forskarna bland annat att studera produktionen av fisk och växthusgaser i olika typer av sjöar. Forskarna kommer även att utveckla ekosystemmodeller som kommer att användas för att förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgaser i sjöar i nordliga regioner.

Kontaktuppgifter:  Jan Karlsson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och föreståndare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet090-786 60 02, 070-980 28 65
jan.p.karlsson@umu.se

Hur blomningstid styrs kan avgöra hur olika växter klarar miljöförändringar

Markus Schmid.
Foto: Mattias Pettersson.

Huvudsökande: Markus Schmid, professor vid Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet
Engelsk projekttitel: Epigenetic and Metabolic Control of Flowering Time
Beviljat anslag: 28 680 000 kronor under fem år
Medsökande: Johannes Hanson, universitetslektor vid Umeå universitet, samt Karin Ljung och Ove Nilsson, båda professorer vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Vid vilken tidpunkt växter blommar är avgörande för deras fortplantning och överlevnad. Tidpunkten avgör också hur bra skörden blir av biomassa, frukt och fröer – både när det gäller mängd och kvalitet. Blomningstiden kontrolleras av ett flertal gener, som i sin tur styrs av olika signaler, såsom dagslängd, temperatur och växternas metaboliska och hormonella tillstånd. Det avgörande blomningsbeslutet fattas dock i speciella vävnader och celler, särskilt i bladets ledningsvävnad och växande skott, som hittills varit alltför små för att analysera i detalj. Med hjälp av ny, avancerad teknik ska forskarna i det här projektet för första gången undersöka dessa komplexa, reglerande nätverk i enskilda vävnader, ända ner på celltypsnivå. Experimenten utförs på så olika växter som ettårig backtrav och flerårig hybridasp, något som gör att resultaten kan möjliggöra förutsägelser om hur de flesta växter kommer att reagera under kommande klimatförändringar.

Kontaktuppgifter:Markus Schmid,professor vid Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet090-786 58 54
markus.schmid@umu.se

Forskare vid Umeå universitet är medsökande för följande projekt:
 

Trädbiologi och skogsbioteknik

Ove Nilsson.
Foto: Johan Gunséus.

Huvudsökande: Ove Nilsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå Plant Science Centre
Engelsk projekttitel: Forest biology and biotechnology
Beviljat anslag: 48 000 000 kronor under fem år
Medsökande: Catherine Bellini, Torgeir Hvidsten, Pär K. Ingvarsson, Stefan Jansson, Markus Schmid, Nathaniel Street och Hannele Tuominen, samtliga professorer vid Umeå universitet samt SLU-professorerna Vaughan Hurry, Karin Ljung, Ewa Mellerowicz, Torgny Näsholm och Harry Wu.

Kontaktuppgifter: Ove Nilsson, professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och föreståndare för Umeå Plant Science Centre090-786 84 87, 070-286 90 82
ove.nilsson@slu.se

Läs mer om projektet på SLU:s webb

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Adolfssonrektor vid Umeå universitet090-786 53 50
hans.adolfsson@umu.se

Pressbilder

Pressmeddelande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse:
22 framstående svenska forskningsprojekt delar på 752 miljoner kronor

Redaktör: Camilla Bergvall