"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-02

Tre förslag för framtidens Universum

NYHET Tre olika förslag på utformning av ett framtida Universum på Campus Umeå har presenterats under ett idéseminarium arrangerat av Umeå universitet och Akademiska Hus. Nu går arbetet vidare genom att samla in synpunkter från medarbetare och studenter.

Ahrbom & Partner

Umeå universitet och Akademiska Hus har i ett parallellt uppdrag låtit tre arkitektkontor – Ahrbom & Partner, LINK arkitektur samt Tirsén & Aili arkitekter – få skapa sin vision för ett framtida Universum. Syftet med skissuppdraget har varit att förutsättningslöst se över hur man bättre kan använda Universums unika läge på campus.

LINK arkitektur

Umeå universitet har som mål att utveckla miljöer som skapar möten för studenter, medarbetare och besökare.
– Med sin placering mitt i hjärtat av universitetsområdet är Universum en naturlig entré till Umeå universitet och en viktig mötesplats. Med hjälp av förslagen från arkitektkontoren har vi påbörjat ett idéarbete och kommer nu också att samla in synpunkter från medarbetare och studenter, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Tirsén & Alili arkitekter

Arkitekterna har fått mycket stor frihet i uppdraget att utveckla Universum.
– Det är tre stycken inbördes väldigt olika förslag som presenterats för bedömningsgruppen. När det gäller förändringsgraden har kontoren lagt sig på olika nivåer. Sammantaget utgör förslagen en värdefull grund för Umeå universitets och Akademiska Hus diskussioner om framtida utveckling av byggnaden och platsen, säger David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus region Norr.

Under seminariet den 2 april deltog Lena Gustavson, rektor vid Umeå universitet, Richard Olsson, chef lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet, David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus region Norr, samt Ingrid Gustavsson, arkitekturråd Akademiska Hus.

Om Universum

Universum invigdes 1969 som en kombination av kårhus, matsalar och danspalats och var länge en av Umeås mest frekvent besökta dansställe. Idag har Universum två restauranger, ett servicecenter för studenter och dessutom har Umeå studentkår lokaler i byggnaden – Umeås största konferenslokal med plats för 1000 personer.

För mer information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus, region NorrTel: 090-17 62 05
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Pressbilder

Skissbilder från arkitektkontoren

Ahrbom & PartnerLINK arkitektur Tirsén & Alili

Redaktör: Karin Wikman