"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-17

Tre första Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats vid medicinska fakulteten

NYHET WCMM vid Umeå universitet inleder 2017 med tre Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats - Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund. Wallenberg centrum för molekylär medicin är en långsiktig satsning på karriärtjänster för unga forskare inom molekylär medicin och translationell forskning. I och med etableringen av de första gruppledarna inleder centrumet nästa fas i arbetet för en starkare medicinsk forskning i Sverige.

Francesca AguiloDaniel Öhlund och Lars-Anders Carlson är de tre första Wallenberg Molecular Medicine Fellows vid Umeå universitet.
Bild: Mattias Pettersson

Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet utgör en av fyra nationella noder i en satsning där Sverige åter ska bli världsledande inom medicinsk forskning. I Umeå rekryterar WCMM unga forskare på karriärtjänst, Biträdande universitetslektorer med eller utan klinisk kombinationstjänst, inom områdena cancersjukdomar, infektionsbiologi, neurovetenskap och metabolism inklusive diabetessjukdomar. Centrumets första gruppledare har nu inlett sina tjänster. Först ut i oktober 2016 var Francesca Aguilo ifrån Mount Sinai, New York, USA som började vid Institutionen för medicinsk biovetenskap tätt följd i november av Lars-Anders Carlson ifrån UC Berkeley, USA på Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Aguilo forskar på hur utveckling av bröstcancer styrs av epigenetik och RNA modifikationer. Lars-Anders Carlson undersöker plussträngade RNA-virus replikationskomplex med hjälp av kryo-elektronmikroskopi och in vitro-rekonstitution. Centrumets tredje Wallenberg Molecular Medicine Fellow är Daniel Öhlund ifrån Cold Spring Harbor, USA som började i januari 2017 vid Institutionen för Strålningsvetenskaper. Öhlund forskar på tumör-stromala interaktioner inom pankreascancer, bl.a. med hjälp av en tredimensionell organoidplattform. Han delar sin tjänst mellan forskning/undervisning vid UmU och specialistutbildning inom onkologi vid Västerbottens läns landsting.   

Redaktör: Maria Israelsson Nordström