"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-27

Tre framstående utbildningsmiljöer utsedda vid Umeå universitet

NYHET Historiska studier, Designhögskolan och Handelshögskolan, USBE, har av universitetet nominerats till Högskoleverkets utmärkelse ”framstående utbildningsmiljöer 2007”.

Det är en kvalitetsutmärkelse till framstående utbildningsmiljöer inom högskola och universitet. Utmärkelsen ska ge uppmärksamhet och erkännande till utbildningsmiljöer som är särskilt framstående och kan uppvisa mycket hög kvalitet på utbildningen och som därigenom också kan stimulera och inspirera andra miljöer till kvalitetsutveckling.

– De utbildningsmiljöer vi har valt att nominera är sinsemellan mycket olika, vilket i sig är en stor poäng. Utbildningen vid designhögskolan räknas som en av världens främsta inom området och erbjuder utbildning av mycket hög klass. Handelshögskolan erhöll 2006 den prestigefyllda ackrediteringen EQUIS, en kvalitetsstämpel som visar att USBE möter höga internationella kvalitetskrav som ställs på bland annat utbildning. Historiska studier har visat att även utbildning inom traditionella akademiska ämnen kan präglas av nytänkande. Institutionen har med gemensam kraft och vilja lyckats skapa en mycket god miljö för studenter och lärare, trots hårda ekonomiska villkor, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning vid Umeå universitet.

– Vi vill dra nytta av och sprida erfarenheter från de här miljöerna i universitetets eget kvalitetsarbete, fortsätter Lisbeth Lundahl, vicerektor för kvalitetsfrågor.

Högskoleverket, HSV, har ställt upp följande kriterier som framstående utbildningsmiljöer måste uppfylla: •utbildningsmiljön ska ha en organisatorisk uppbyggnad, ett kvalitetssäkringssystem och en infrastruktur som fungerar utomordentligt väl •utbildningsmiljön ska drivas av en kompetent ledning/administration och av engagerade lärare med relevanta kunskaper, erfarenheter och förmågor •utbildningsmiljön ska vara förankrad i en tydlig och stark vetenskaplig och/eller konstnärlig grund och/eller i beprövad erfarenhet, •utbildningsmiljöns undervisnings- och examinationsformer ska vara utformade i enlighet med utbildningens innehåll och mål •studenternas lärande ska gagnas på ett framstående sätt
•studenterna ska uppnå framstående resultat.

I en framstående utbildningsmiljö ska man också kunna beskriva •utbildningens framgångsfaktorer
•varför dessa leder till framstående resultat.

I november fattar HSV beslut om vilka miljöer som får utmärkelsen. Bedömningen av de utbildningsmiljöer som söker utmärkelsen görs av en internationellt sammansatt grupp sakkunniga. De sakkunniga har expertis inom området högre utbildning och då särskilt inom framstående utbildningsmiljöer.

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning, vid Umeå universitet Tel: 090-786 62 46
 Mobil: 0702-58 88 29 


E-post aasa.bergenheim@adm.umu.seLars Lindbergh, rektor Handelshögskolan Tel: 090 7865520 Mobil: 070 5577215
E-post: Lars.Lindbergh@usbe.umu.se

Tapio Alakörkkö, prefekt Designhögskolan Tel: 090 786 98 35
 Mobil: 073-620 51 51
E-post: Tapio.Alakorkko@dh.umu.se

Lena Eskilsson, prefekt historiska studier Tel: 090 - 786 62 65 Mobil: 070-668 21 77
E-post: lena.eskilsson@histstud.umu.se eller Svante Norrhem
Tel: 090-14 34 34

Redaktör: Carina Dahlberg