"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-15

Tre miljoner kronor till tre arbetsmarknadsforskare

NYHET Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) tilldelar tre forskare vid Umeå universitet nästan tre miljoner kronor för att närmare studera kollektivavtalets betydelse, omvårdnadsutbildningens legitimitet och hur arbetslösa mår och behandlas.

Carin Ulander-Wänman, juridiska institutionen, får drygt 1,3 miljoner kronor för att undersöka kollektivavtalets betydelse för arbetstagarnas sysselsättningstrygghet. Hon ska studera hur kollektivavtalens innehåll och rättsliga utformning i olika branscher kan påverka arbetstagares anställningsbarhet, och kommer i sin undersökning bland annat att beakta ålder och anställningstid. Carin Ulander–Wänman har tidigare forskat om företrädesrätt och återanställning, se:
Pressmeddelande om avhandling

Kontaktuppgifter: Telefon: 090-786 71 15, 070-370 56 86
E-post: carin.wanman@jus.umu.se

Stina Johansson, institutionen för socialt arbete, får knappt en miljon kronor för att forska om Omvårdnadsutbildningens legitimitet. Om rekrytering, kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen. Hon ska, tillsammans med Petra Ahnlund, studera om regeringens krav på att alla som arbetar i äldreomsorgen minst har gått gymnasieskolans omvårdnadsprogram, främjar återväxten av personal och bidrar till kvalitetshöjning. De har tidigare forskat om kompetenskrav i den sociala omsorgen, se:
Pressmeddelande om Petra Ahnlunds avhandling

Kontaktuppgifter: Telefon: 090-786 5425
E-post: Stina.Johansson@socw.umu.se

Mattias Strandh, sociologiska institutionen, får drygt 650 000 kronor för forskningsprojektet Reservationslön, arbetsinvolvering och psykiskt välmående hos arbetslösa – samspel och effekter av ekonomiska och psykosociala drivkrafter.

Kontaktuppgifter: Telefon: 090 - 786 51 95
E-post: Mattias.Strandh@soc.umu.se

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) delar årligen ut omkring 6 miljoner kronor till forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.
www.ifau.se

Redaktör: Camilla Bergvall