"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-17

Tre miljoner till återvändande molekylärbiolog

NYHET Caroline Grabbe har tilldelats Ingvar Carlsson Award, ett bidrag på närmare tre miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Tack vare detta återvänder hon nu till Umeå universitet för att starta upp en egen forskargrupp.

Efter sin disputation i februari 2007 reste Caroline Grabbe från Umeå till Frankfurt och Goethe Universität för en postdoktorsvistelse. Nu är hon tillbaka vid Umeå universitet för att fortsätta sin forskning vid institutionen för molekylärbiologi. I konkurrens med 52 andra forskare har hon och elva yngre forskare i Sverige tilldelats ett bidrag bestående av 2,95 miljoner kronor och ett personligt stipendium på 50 000 kronor.
– Det här är en fantastisk start på en självständig forskarkarriär. Priset lägger grunden för att jag ska kunna starta upp mitt eget forskningsprojekt och rekrytera en doktorand och/eller en postdoktor som kan driva projektet tillsammans med mig, säger Caroline Grabbe.

Hon kommer att undersöka två molekyler som tillhör en familj som är viktig för att bryta ner oönskade proteiner, reparera skador i arvsmassan och för att reglera vårt immunförsvar. Kunskapen om exakt vilken funktion de två molekylerna, som kallas SUMO och Urm1, har i en levande varelse är begränsad. Caroline Grabbe kommer därför att studera detta i bananflugan, en organism som länge använts inom forskningen och för vilken det utvecklats många avancerade genetiska verktyg.
– Det finns starka kopplingar mellan den familj som molekylerna tillhör och olika typer av sjukdomar, till exempel neurologiska syndrom, diabetes och cancer. Jag är övertygad om att studier i bananfluga är nyckeln till svaren på många grundläggande frågor inom detta forskningsfält.

Caroline Grabbe är uppvuxen i Umeå och studerade biomedicin vid Umeå universitet 1997-2001. Därefter fortsatte hon som doktorand och undersökte i sitt avhandlingsarbete hur biologiska signaler överförs från cellens utsida till dess insida i just bananflugan. Sin postdoktorsvistelse genomförde hon i professor Ivan Dikic laboratorium vid Goethe Universität i Frankfurt.

För ytterligare information, kontakta:
Caroline Grabbe, postdoktor vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.
E-post: caroline.grabbe@molbiol.umu.se