"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-03

Tre nya doktorander vid Genusforskarskolan

NYHET Genusforskarskolan har haft höstens upptakt och förutom att informeras om disputationer, kurser och höstens internat som i år går till Stiftsgården i Skellefteå, var det ett tillfälle för de tre nya doktoranderna att få presentera sig och träffa alla andra doktorander som är knutna till Genusforskarskolan.

Christine Bylund har blivit antagen som doktorand i etnologi vid institutionen för kultur och medievetenskaper. Hon har tidigare studerat etnologi och genusvetenskap vid Stockholm universitet, där hon även läste en master i genusvetenskap Christines forskningsprojekt kommer beröra frågor om genus, och familjebildning för personer med normbrytande funktionalitet eller funktionsnedsättning. Genom intervjuer kommer hon belysa normer och föreställningar kring funktion, kroppar och familjer och vilken roll välfärdsstatens stöd spelar i vem som får och kan ha relationer och familjeliv. Christine har sin teoretiska utgångspunkt i cripteorin, en slags avknoppning från queerteorin med fokus på hur idéer om friskhet och normalitet skapas.

– För mig är den här forskningen otroligt viktig inte bara för att den handlar frågor spännande frågor om friskhet, sexualitet och kön utan också för att jag hoppas att den ska väcka frågor om vem som har makt och möjlighet att själv leva det liv man vill i dagens Sverige, berättar Christine Bylund.

Cristine Sundbom har haft sin uppväxt i Västerbotten/Norrbotten och har studerat både Makt och kön, samt industridesign på Designhögskolan i Umeå innan hon flyttade ner till Stockholm där hon de senaste åren studerat kandidat- och master i industridesign på Konstfack. Efter sin examen har hon arbetat med designforskning i olika projekt. Cristine har blivit antagen som doktorand vid Designhögskolan och fokus i hennes doktorandprojekt kommer ligga i en estetiskt driven designprocess där hon undersöker diskurser i vård/design som kan kopplas till hierarkier. 

– Genom att designa artefakter/konceptuella produkter och tjänster kan design användas som ett diskussionverktyg som både kan synliggöra problem men även ställa nya frågor som kan bidra till en förändring på framtida lösningar berättar Cristine Sundbom 

Den tredje doktoranden är antagen vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Hon heter Anne Gotfredsen och har studerat statsvetenskap och genusvetenskap vid Lunds universitet. Hon har även en master i global hälsa från Köpenhamns universitet där hon medverkade i ett forskningsprojekt som fokuserade på ungas migrationserfarenheter i södra Asien och det internationella samarbetet när det gäller barns rättigheter.

– När tjänsten här vid Umeå universitet utlystes kändes det som ett mycket intressant projekt och som en perfekt fortsättning utifrån mina tidigare studier förklarar Anne som kommer ingå i en forskargrupp som ska undersöka ungdomars egna strategier och mobilisering för att påverka den psykiska (o)hälsan, stress och andra former av dåligt mående. I projektet medverkar även Anna-Britt Coe, tidigare postdoc på UCGS och Evelina Landstedt från inst. för folkhälsa och klinisk medicin.

Redaktör: Emma Skog