Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 26 jan, 2017

Tre nya forskningsartiklar publicerade

NYHET Under 2017 har redan 3 artiklar hunnit publiceras, i de ledande hållbarhetstidskrifterna Journal of Cleaner Production, Sustainable Development och Business Strategy and the Environment. De två förstnämnda rankas som 2: or på Norge-listan.

Corvellec och Ståls Evidencing the waste effect of Product-Service Systems (PSSs) (Journal of Cleaner Production) analyserar kombinationer av produkter och tjänster (PSS) i Nordiskt mode utifrån Tukkers tredelade kategorisering och avfallshierarkin. De finner att det inte är vilken kategori en PSS tillhör som avgör avfallseffekten, utan val av affärsmodell och hur den samverkar med existerande avfallsinfrastruktur. Detta är förvånande givet den betydelse som den tredelade kategoriseringen tillskrivits för miljöeffekten.

Länk till artikeln

Stål och Janssons Sustainable Consumption and Value Propositions: Exploring Product-Service System Practices among Swedish Fashion Firms (Sustainable Development) undersöker hållbar konsumtion utifrån hur företag söker konstruera detta via sina värdeerbjudanden. De finner att svenska modeföretag inbegriper köpbeslut, användande och slängande i sin definition, vilket är intressant i relation till forskningen som mest fokuserat på analys av kundens inköpsbeslut.

Länk till artikeln

Janssons et al., Commitment to Sustainability in Small and Medium-Sized Enterprises: The Influence of Strategic Orientations and Management Values (Business Strategy and the Environment) undersöker med en enkät små- och medelstora företags hållbarhetsengagemang och kopplar det till två vanliga företagsstrategier. Studien är intressant eftersom tidigare forskning mest intresserat sig för större företag.

Länk till artikeln (Diva)