"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-27

Tre nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

NYHET Greta Fossum, forskningsdirektör på Skogsindustrierna, blir ny hedersdoktor vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet tillsammans med professor Sadao Omata, Nihon University i Japan, och professor Martin van den Berg, Utrecht University i Nederländerna.

År 2001 tillträdde Greta Fossum en befattning som forskningsdirektör vid branschföreningen Skogsindustrierna. Hennes arbete handlar om att uppmärksamma politiker, universitet och forskningsfinansiärer om betydelsen av stark forskning inom skogsindustrin.

Greta Fossum har under en lång tid gjort mycket förtjänstfulla insatser för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Hon har bl.a. varit ledamot i fakultetsnämnden och i Tekniska högskolans styrelse. I den teknikvetenskapliga utredningen 1999 var hon dessutom drivande i framväxten av de nya civilingenjörsprogrammen i energiteknik samt interaktion och design.

På hennes initiativ startade också Tekniska högskolan en öppen ingång för civilingenjörer, där studenterna kan känna sig för innan de väljer inriktning.
– För mig är det viktigt att det finns bra forskning och utbildning som är tillgänglig för näringslivet. Därför vill jag också lyfta frågor som kan förbättra universitetens roll i samspelet med industrin, säger Greta Fossum.

Greta Fossum har också haft stor betydelse för teknikutvecklingen i samhället. Hon har exempelvis haft uppdrag som styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning, Teknikbrostiftelsen i Umeå, Marcus Wallenbergs stiftelse och som styrelseordförande i Vinnova.

1970 avslutade Greta Fossum sin civilingenjörsutbildning i kemi vid Kungl. Tekniska högskolan. Fyra år senare tog hon sin licentiatexamen. Därefter har hon under en lång tid varit verksam på MoDo i Örnsköldsvik, bl.a. som forskningschef och Senior Research advisor. Greta Fossum är bosatt utanför Örnsköldsvik, men arbetar i Stockholm.

Professor Sadao Omata har samarbetet med forskare vid Umeå universitet sedan 1991. Han har gjort banbrytande upptäckter om en ny typ av sensorteknik – resonanssensorer. I samarbete med forskare vid Centrum för medicinsk teknik och fysik, Umeå universitet, har sensorn utvecklats för medicinska applikationer. I dag bedriver de bägge parterna tillsammans forskning om resonanssensorers användning för cancerdetektering, ögontryck och ödem.

Sadao Omatas entusiasm har också lett fram till ett vänortssamarbete mellan distriktet Fukushima och Umeå både inom forskning och företagande. Företaget Bioresonator AB i Umeå är baserat på forskning som har sitt ursprung från samarbetet med Omata.

Professor Martin van den Berg forskar om miljögifters toxikologiska och ekotoxikologiska effekter. Särskilt har han intresserat sig för s.k. halogenerade aromatiska föreningar, som exempelvis dioxiner och PCB. Han har under många år varit internationellt framträdande inom området och resultaten av hans forskningsgrupps arbeten har publicerats i över 170 vetenskapliga artiklar.

Tillsammans med forskare inom miljökemi vid Umeå universitet har han fått internationellt genomslag när det gäller riskbedömningsmetoder för miljögifter där toxicitet kopplas samman med substansernas inneboende kemiska egenskaper. Vid Världshälsoorganisationens utvärdering av miljögifter 1997–1998 utgjorde deras gemensamma forskning grunden för sättandet av många gränsvärden för dioxiner och dioxinliknande substanser hos däggdjur, fisk och fågel. Arbetet som publicerades i Environ. Health Persp. har i dag över 700 citeringar.

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets årshögtid den 29 oktober.

För ytterligare information, kontakta:

Greta Fossum, forskningsdirektör på SkogsindustriernaTelefon: 08-762 72 45
E-post: greta.fossum@skogsindustrierna.org

Olof Lindahl, professor i elektronik med inriktning mot medicinsk teknik (för mer information om Sadao Omata)Telefon: 090-786 99 42, 070-609 04 14
E-post: olof.lindahl@tfe.umu.se

Mats Tysklind, professor i miljökemi (för mer information om Martin vad den Berg)Telefon: 090-786 66 68, 070-586 69 99
E-post: Mats.Tysklind@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman