"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-07

Tre nya projektanslag och medverkan i två forskarskolor

NYHET Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap kammade hem inte mindre än tre nya projektanslag om totalt nästan 16 miljoner kronor när Vetenskapsrådets utbildnings­vetenskapliga kommitté fördelade forskningsmedel i höst.

Flera av institutionens medarbetare ingår i dessa projekt eller i andra projekt där huvudsökande finns vid andra institutioner och lärosäten. Därutöver medverkar TUV i två nya forskarskolor.

De nya projekten är:

  • Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för universitetet och akademiker i Sverige. Projektet leds av Nafsika Alexiadou (5,2 miljoner år 2018-2021)
     
  • Motivation, uthållighet och prestation bland svenska elever i Pisa: Samband mellan subjektiva skattningar, objektiva svarsdata och prestation. Hanna Eklöf är projektledare och får 4,5 miljoner under 2018-2020 till projektet.
     
  • Att komma vidare. Unga på introduktionsprogram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext. Projektledare: Lisbeth Lundahl (6 miljoner år 2018-2021).

De nya forskarskolorna är:

Kvantitativa forskningsmetoder i utbildningsvetenskaplig forskning, i samarbete mellan Göteborgs och Umeå  universitet (11,9 miljoner, år 2018-2021).
Nationell forskarskola i samtida utmaningar för barnpedagogiska institutioner (licforskarskola), i samarbete mellan Göteborgs, Umeå och Karlstads universitet samt Högskolan i Mälardalen, och Högskolan i Kristianstad (11,6 miljoner, år 2018-2020).

Redaktör: Andreas Olsson