"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-19

Tre program får hög kvalitet

NYHET Läkarprogrammet, kandidatexamen i omvårdnad och magisterexamen i idrottsmedicin vid Umeå universitet fick för drygt ett år sedan bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter analyser och åtgärdsprogram uppfyller de nu kvalitetskraven för högre utbildning och Universitetskanslersämbetet ger alla tre omdömet hög kvalitet.

UKÄ:s utvärderingar i början av 2014 gav dessa tre program omdömet bristande kvalitet. Programmen fick ett år på sig att analysera orsakerna och att sätta in åtgärder för att komma till rätta med bristerna. UKÄ:s bedömare anser att analyserna och de åtgärder som har vidtagits väl svarar mot bristerna och finner inte längre att det finns skäl att ifrågasätta examenstillståndet för dessa utbildningar.

Läkarprogrammet och kandidatexamen i omvårdnad brast på ett examensmål vardera och magisterexamen i idrottsmedicin brast på två examensmål.

Redaktör: Lena Åminne