"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-09

Tre spännande förslag på området kring ”campusdammen” presenteras

NYHET Bastu, orangeri och utomhusfilm på Samhällsvetarhusets fasad är några av de mer spektakulära inslagen bland de förslag som tre arkitektkontor lämnat in till bedömning.

Området kring ”campusdammen” är hjärtat i Umeå universitets utomhusmiljö. Tre arkitektkontor har lämnat förslag på hur området kan utvecklas till en pulsåder som uppmuntrar till kreativitet och nyskapande. Kravet har varit att skapa ett parkområde som är attraktivt och användbart året om och i princip dygnet runt.

– De förslag som har kommit in är alla väldigt spännande. Nu får vi ta ställning till vilket vi ska gå vidare med och vad som går att genomföra, säger Göran Sandberg rektor vid Umeå universitet.

Fastighetsägaren Akademiska Hus Norr AB har, i samarbete med Umeå universitet, gett tre arkitektkontor parallella uppdrag att komma med skissförslag på området.

– Nyligen har vi haft förmånen att skapa inspirerande mötesplatser i Universum och Lindellhallen. Ett naturligt nästa steg för oss är att utveckla ”rummet” mellan dessa två. Här vill vi skapa en mer kreativ utomhusmiljö för alla verksamma på området, men även locka nya besökare till campus. En tilltalande utomhusmiljö är en förutsättning för att området ska bli mer attraktivt och levande, säger Matias Lindberg, regiondirektör, Akademiska Hus Norr AB.

Arkitektkontoren har fått förhålla sig till uppdragsgivarnas vision om att skapa ett parkrum som stimulerar till vistelse, betraktelse och nyttjande under olika förutsättningar. Det ska vara oberoende av årstid och väderlek och bidra till ett levande, konstnärligt och spännande campus.

De tre arkitektkontoren som varit inbjudna och som presenterat sina förslag är Ramböll, under ledning av Ulf Nordfjell, SWECO under ledning av Thorbjörn Andersson och NOD under ledning av Eveliina Hafvenstein Säteri.

– Det är ingen enkel uppgift det fått eftersom parken ska fungera som en mötesplats till vardags samtidigt som stora evenemang som exempelvis Valborgsfirandet även i fortsättningen ska kunna genomföras. Det är också mycket viktigt att området upplevs tryggt dygnet runt säger Göran Sandberg.

Umeå universitet har i det så kallade campusprojektet, fått in många synpunkter på området från studenter och anställda.

– Den största delen av året när våra studenter är här är det mörkt och kallt. Campusområdet är då mest något som alla skyndar förbi. Det hoppas vi nu att förslagen ska ändra på. Vi har höga förväntningar bland annat på hur de ska lösa frågor som belysning och cykelparkeringar, säger Göran Sandberg.

De tre arkitektkontorens förslag kommer att ställas ut på Universitetsbiblioteket i samband med invigningen av den nya lånehallen och gästhörnan fredag 9 maj. Studenter och anställda får möjligheter att lämna in synpunkter på förslagen fram till och med den 3 juni. Förslagen granskas av en bedömningsgrupp som kommer att ta ställning till vilka förslag som man vill gå vidare med.

Bedömningsgruppen består av: rektor Göran Sandberg, Matias Lindberg, regiondirektör och Berndt Elstig, fastighetschef Akademiska Hus Norr AB, Torgny Jonsson, chef lokalförsörjningsavdelningen, Umeå universitet, Linnéa Ericsson Umeå studentkår samt Anders Glassel, landskapsarkitekt WSP.

Högupplösta bilder finns att ladda ner på: www.presskontakt.umu.se/pressbilder/aktuella.html Arkitektkontorens beskrivningar av förslagen:
www.iml.umu.se/umu/lokal/campusdammen/

Kontaktpersoner:

Matias Lindberg, regiondirektör Akademiska Hus Norr AB Mobil: 070-600 64 81
E-post: matias.lindberg@akademiskahus.se

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet Tel: 090-786 53 50
Mobil: 0703-18 12 75

För detaljerade frågor kring förslagen kontakta:

Lennart Arneson, lokalplanerare, Umeå universitet Tel: 090-786 50 60 Mobil: 070-667 86 50
E-post: lennart.arnesson@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg