"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-20

Tre Umeåforskare prisas av Skytteanska samfundet

NYHET Kungl. Skytteanska Samfundet tilldelar Lars Nyberg, professor vid Umeå universitet och Lars-Göran Nilsson, professor emeritus vid Stockholms universitet, samfundets stora pris 2017. Även två yngre forskare prisas av samfundet.

Kungl. Skytteanska Samfundet utdelar i år sitt stora pris på 250 000 kr till professor emeritus Lars-Göran Nilsson, Stockholms universitet (tidigare Umeå universitet), och professor Lars Nyberg, Umeå universitet. De får priset för det tjugofemåriga forskningsarbetet inom ramen för en omfattande, populationsbaserad undersökning kallad Betula som etablerats vid Umeå universitet.

Enligt ett pressmeddelande från Skytteanska samfundet har Lars-Göran Nilsson och Lars Nyberg, i samverkan och var för sig, varit viktiga aktörer, inspiratörer och ambassadörer i arbetet med att leda och bygga upp en framgångsrik forskningsinfrastruktur som lett fram till omfattande nationella och internationella forskningssamarbeten.

Härigenom har skapats förutsättningarna för en multidisciplinär och tvärvetenskaplig forskning i syfte att kartlägga och förstå åldersrelaterade förändringar av minnesfunktioner, dels i relation till den åldrande hjärnans strukturella och funktionella organisation, dels genom studier av genetiska faktorer, biomarkörer och deras samband med miljöfaktorer samt i relation till hälsoförändringar och levnadssätt över tid.

Det skall noteras att många andra forskare i Umeå och på andra orter deltagit i uppbyggnaden av Betula-projektet, som på ett mycket påtagligt sätt placerat Umeå på den internationella forskningskartan.

Priset delas lika mellan Lars-Göran Nilsson och Lars Nyberg och utdelas i samband med Skytteanska Samfundets högtidsmöte den 19 maj.

Skytteanska samfundets pris till yngre forskare​ 2017

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tilldelas David Seekell Samfundets pris till en yngre forskare. Han får priset för sina banbrytande forskningsresultat där han genom teoretiskt arbete samt storskaliga experiment tagit fram tidiga indikatorer för potentiella ekosystemkollapser.

Enligt ett pressmeddelande från Skytteanska samfundet håller hans studier inom miljövetenskaplig forskning en mycket hög internationell klass.

David Seekell är född i Massachusetts, USA, 1986. Han disputerade 2014 på en avhandling inom miljövetenskap vid University of Virginia, USA. Han rekryterades som postdoktor till Umeå universitet samma år för att förstärka forskningen kring ekologiska frågor. Han har nu en anställning som biträdande lektor vid Ekologi, Miljö- och Geovetenskap, EMG.

David Seekell utsågs 2015 till Wallenberg Fellow och han håller som bäst på att bygga upp en forskningsgrupp med doktorander och postdocs. Priset som är på 30 000 kr utdelas vid universitetets årshögtid den 21 oktober.

Vid den humanistiska fakulteten tilldelas docent Virginia Langum Kungl. Skytteanska Samfundets pris till en yngre forskare. Virginia Langum disputerade vid Cambridge University 2011 och fick därefter en anställning som internationell postdoktor i Umeå 2011-2013. Inom ramen för denna anställning var hon aktiv inom forskningsgruppen för premoderna studier vid humanistiska fakulteten och hon har även som medeltida litteraturforskare engagerat sig i forskarnätverket Medicinsk humaniora. 

År 2014 blev hon i konkurrens utvald till forskningsprogrammet Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium of Advanced Studies (SCAS). Hon har också varit en flitig recensent av vetenskaplig litteratur och deltagit i den forskningspolitiska debatten, t ex inom ramen för Sveriges Unga Akademi.

Priset som är på 30 000 kronor till vardera forskare utdelas vid Umeå universitets årshögtid, den 21 oktober.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz