"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-29

Tre unga forskare utnämns som Wallenberg Academy Fellows

NYHET Jonatan Klaminder, Christian Hedberg och Sjoerd Wanrooij blir Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet. De tilldelas mellan fem och nio miljoner kronor vardera för fem år från den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige.

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram som initierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse förra året. Programmet ger de främsta unga forskarna – både från Sverige och utlandet – långsiktiga resurser.
– Jag vill varmt gratulera de tre framstående forskare som nu blir Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet. Tack vare den här långsiktiga satsningen kan de koncentrera sig på sin forskning och därmed arbeta så som krävs för att ta tag i de riktigt utmanande frågeställningarna, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Totalt har i år 33 forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Efter den första periodens slut kommer de att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.– De tre utnämnda forskarna har en stor internationell bredd. Jonatan Klaminder arbetar idag vid Umeå universitet, och visar att vårt universitet är en forskningsmiljö där unga forskare kan nå framgång. Christian Hedberg återvänder till Sverige från Tysklands starkaste forskningsinstitut Max Planck Institute. Sjoerd Wanrooij är ursprungligen från Nederländerna och är nu verksam vid Washington University Medical School i USA. Förutsättningarna är med andra ord goda för ett stimulerande utbyte av nya och spännande idéer, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning.
 

Wallenberg Academy Fellows vid Umeå universitet

 Christian Hedberg: Effektivare läkemedel mot farliga infektioner

När kroppen blir infekterad av mikroorganismer uppstår ett molekylärt krig mellan våra celler och inkräktarna. Som Wallenberg Academy Fellow ska Christian Hedberg närstudera två sådana molekylära slagfält, med målet att ta fram läkemedel som hjälper kroppen att vinna kampen. Christian Hedberg är i dag forskningsledare vid Max Planck Institute of Molecular Physiology i Dortmund, Tyskland. Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att flytta till Umeå universitet och kemiska institutionen.
Läs merPressbild

Jonatan Klaminder: Läkemedelsutsläpp och försurning påverkar fiskars beteende

En stigande användning av läkemedel i kombination med en ökad befolkningsmängd gör att läkemedel i avloppsvatten utgör en ny, växande grupp föroreningar i vattendrag världen över. Samtidigt försuras vattendrag till följd av ökade koncentrationer av koldioxid, ett intensivare skogsbruk och industriella utsläpp.Jonatan Klaminder är docent vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och verksam inom den starka forskningsmiljön ”Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem”. Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att bygga upp en försöksanläggning. Där ska han studera hur fiskars beteende påverkas av vattnets kemiska sammansättning samt vilka effekter som dessa beteendeförändringar kan leda till i ekosystemet.
Läs merPressbild

Sjoerd Wanrooij: Cellens kraftverk kan förklara åldrande

En liten del av människans gener återfinns inuti mitokondrierna, cellernas kraftverk. Forskare vet inte riktigt hur mitokondrie-DNA fungerar, men skador på det är kopplat till åldrande och sjukdom. Sjoerd Wanrooij ska kartlägga denna vita fläck på kunskapskartan.

Sjoerd Wanrooij är idag forskarassistent vid Washington University Medical School in St Louis, USA. Som Wallenberg Academy Fellow, kommer han att flytta till Umeå universitet och institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, där många av de instrument han behöver för sin forskning redan finns på plats.
Läs merPressbild

 Bakgrund

Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.
Läs mer om samtliga nya Wallenberg Academy Fellows

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Marianne Sommarin, vicerektor för forskning vid Umeå universitetTelefon: 070-662 3874
E-post: marianne.sommarin@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman