"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-16

Trendbrotten i yrkesutbildningen studeras i ny forskning

NYHET Det nyligen framlagda förslaget om en reformerad gymnasieskola presenteras som ”en renässans för yrkesutbildningarna”, där större vikt kommer att läggas på de yrkesförberedande inslagen i utbildningen. I ett nytt projekt som tilldelats tre miljoner kronor av Vetenskapsrådet studeras de avgörande förändringar som påverkat den svenska yrkesutbildningen genom åren.

 - Perioden 1940-1975 är central i svensk utbildningshistoria, men de mer specifika problem som rör yrkesutbildningen behandlas marginellt eller inte alls i svensk utbildningshistorisk forskning. Genom detta projekt hoppas vi kunna fylla en lucka i den svenska utbildningens historia, säger Anders Hedman forskare vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Sedan lång tid tillbaka har den grundläggande utbildningen i huvudsak varit förlagd till skolor med svag anknytning till arbetslivet. Undervisningen har kännetecknats av såväl hög andel allmänna ämnen som att undervisningen i yrkesämnen präglats av ett teoretiskt förhållningssätt.

- Projektet kommer att fråga varför det blev så. Många bedömare menar att den uppläggningen är dåligt anpassad till arbetslivet och kan ha bidragit till det utanförskap som drabbar betydande delar av den svenska ungdomen.

Den svenska yrkesutbildningen har formats under lång tid men de av avgörande besluten för den nuvarande utformningen togs på 1950- och 1960-talen. Det skedde emellertid med en hel del paradoxala förtecken. Lärlingsutbildningen var aktuell som ett viktigt inslag långt in på 1940-talet, men försvann sedan. Men vad hände egentligen när lärlingsutbildningen försvann som en del av den svenska yrkesutbildningen? Och hur försvann arbetsmarknadens parter ur bilden? I projektet kommer flera oklarheter i utvecklingen att utredas.

Arbetet kommer att bedrivas i tre delstudier. Den första, där Anders Hedman från Umeå universitet ingår, kommer att behandla utvecklingen av utbildningen från den helt dominerande deltidsundervisningen under 1940- och 1950-talen till de tvååriga linjerna under 1970-talet.

Projektet sker i samarbete med forskare från Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen och Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.

För mer information kontakta: Anders Hedman, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Telefon:  090 7867478, 073 0872493

Redaktör: Eva Stoianov