"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-13

Trepartsamarbete mellan universiteten i Tromsö, Archangelsk och Umeå

NYHET Umeå universitet har en uttalad strävan att bli ett nationellt centrum för arktisk forskning. I linje med det ligger ett utökat samarbete med andra nordliga universitet.

Umeå universitetet har ett samarbetsavtal med Tromsö universitet sedan 2010. Tromsö och Umeå delar betingelser med Arkhangelsk när det gäller bland annat klimat, geografi, naturresurser och befolkning. Därför inleder de tre lärosätena nu ett samarbete.

Tre huvudområden har valts ut för det inledande arbetet: juridik, bioprospektering och farmaci. Styrelsen beslöt att bevilja stöd till samarbetet 2012–2013.

Redaktör: Anette Olofsson