"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-28 Uppdaterad: 2023-03-01, 14:42

Trygghetskonferensen 2023 i Luleå

NYHET Trygghetskonferensen 2023 äger rum 22-23 mars på Kulturens Hus i Luleå och har temat ”Tillit i en orolig tid?”.

Trygghetskonferensen 2023 äger rum 22-23 mars på Kulturens Hus i Luleå och har temat ”Tillit i en orolig tid?”.

Ur programmet:

  • Vad vi kan lära av erfarenheter från coronapandemin
  • Risk- och trygghetsfaktorer kring samhällsutvecklingen i norra Sverige
  • Vad som är viktigt för att ledarskap och kommunikation ska stärka tilliten i samhället
  • Hur social utsatthet kan förebyggas
  • Metoder och insatser för att stärka trygghetsskapande arbete i samverkan och medskapandeprocesser


I programmet finns föreläsningar, seminarier och paneldialoger med bland annat kommunföreträdare, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Röda Korset, BRIS, Polisen, Region Norrbotten och Länsstyrelsen.

Några av de medverkande är justitieminister Gunnar Strömmer, Emma Frans, Hans Abrahamsson, Lisa Pedersen, Micael Säll Lindahl, Anders Nystedt, Malin Eriksson, Jenny Deschamps Berger och Simon Sorgenfrei. Konferensen modereras av Hanna Gjerdes.

Länk till inbjudan och anmälan

Sista anmälningsdag är den 3 mars.