"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-25

Tumörceller utvecklar resistens mot sitt eget ”självmordsprogram”

NYHET Behandling av tumörer bygger ofta på att man stimulerar ett ”självmordsprogram”, så kallad apoptos, i cancercellerna. Ibland utvecklas resistens mot sådan celldöd. Dessa aspekter belyses i den avhandling som Jeanette Blomberg försvarar vid Umeå universitet den 3 oktober.Tumörer uppstår när vanliga celler får ökad förmåga att växa och överleva. Detta medför att många tumörer är mindre känsliga än normala celler för olika dödssignaler, dvs. de har utvecklat resistens. Två viktiga behandlingsformer är strålning och cytostatika som bl.a. verkar genom att inducera apoptos, vilket är en typ av cellulärt självmord. Apoptosresistens är en viktig orsak till varför vissa former av cancer är svåra att behandla.

För att förbättra cancerbehandlingen är det viktigt att förstå hur olika behandlingar leder till celldöd och hur resistens utvecklas. 

Av avhandlingen framgår det att två viktiga molekylära förändringar kan medföra att tumörceller blir resistenta mot celldöd. Många celler uttrycker mindre mängd av Fas-receptorn som är en dödsaktiverande molekyl på cellytan. Denna dödsreceptor aktiveras normalt av immunceller som har till uppgift att eliminera skadade och oönskade celler. När receptorn aktiveras går normalt ett cellulärt signalsystem som instruerar cellen att dö igång. Genom att utrycka mindre av detta protein kan tumörceller undgå att dödas av immunförsvaret eller vissa cellgifter. Den andra resistensmekanism som identifierats är en ökad mängd av ett intracellulärt protein, cFLIP, som kan stänga av dödssignaleringen som normalt aktiveras av dödsreceptorerna på ytan. Andra har visat att detta protein uttrycks mer i många tumörer. En framtida behandling som slår ut cFLIPs hämmande funktion kan därför tänkas förstärka effekter av cancerbehandling som verkar genom celldöd.I avhandlingen ingår också ett exempel på hur celldöd kan åstadkommas i tumörceller vid strålbehandling. Resultaten visar att en alternativ form av celldöd som kan vara mer specifik för tumörceller, s.k. mitotisk katastrof, kan vara ett potentiellt mål för förbättrad tumörbehandling med strålning.

Fredag 3 oktober försvarar Jeanette Blomberg, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln ”Apoptosis induction during treatment and resistance development in tumour cells”. Disputationer äger rum klockan 9.00 i hörsal Major Groove, Inst. för molekylärbiologi. Fakultetsopponent är professor John Eriksson, Inst. för biologi, Åbo akademi, Finland.

Jeanette Blomberg är född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Hon har en magisterexamen i molekylärbiologi från Umeå universitet.

För mer information kontakta Jeanette Blomberg via e-post jeanette.blomberg@molbiol.umu.se eller mobiltelefon 073-046 72 96. 

Redaktör: Bertil Born