"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-27

Tumörspårning med PET-kamera

NYHET Metoder för att spåra och följa tumörer via PET-undersökningar står i fokus för den avhandling som Aijun Sun försvarar vid Umeå universitet den 28 april.

PET, positronemissionstomografi, är en metod för att lokalisera och mäta koncentrationen av strålande radioisotoper som tillförts kroppen. På senare år har bruket av PET-undersökningar ökat i cancersammanhang. Det vanligaste spårämnet är FDG (2-[18F]-fluorodeoxyglukos), även om det har sina nackdelar. Ett alternativ är radioaktivt C-AC (1-[11C]-acetat) och i avhandlingen studeras dess användbarhet vid cancer i huvud och nacke samt olika former av tumörer i lymfkörtlarna, bl.a. vid prostatacancer. Studierna visar bl.a. att PET-undersökningar med C-AC påvisade fler primärtumörer och metastaser (spridd cancer) än motsvarande med FDG. Dynamisk PET-undersökning med C-AC kan därmed en metod för att följa både syreomsättningen (metabolismen) och genomblödningen hos tumörer i samband med strålbehandling. Både C-AC och FDG måste dock värderas noggrant innan de används i klinisk rutinverksamhet.
Vid prostatacancer är det vanligt med ansamling av C-AC i lymfkörtlarna vid ljumsken. I avhandlingen visas dock att tätheten hos dessa bildningar är lägre än hos metastastumörer, vilket antyder att röntgenbaserade mätningar av tätheten kan bidra till säkrare diagnoser.

Aijun Sun är doktorand vid enheten för onkologi, där hon kan nås på tel. 090-77 54 03,
e-post aijun.sun@onkologi.umu.se

Onsdagen den 28 april försvarar Aijun Sun, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Radiolabeled acetate positron emission tomography in oncology imaging (Onkologisk diagnostik med radioaktivt märkt acetat och positronemissionstomografi). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 244 (Lionssalen), by. 7, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Heikki Minn, Turku PET Centre, Finland.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32980