"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-03

Turism – inte bara en väg till välstånd

NYHET I många asiatiska länder är turism viktig för utvecklingen, men för arbetare inom näringen kan tillvaron vara osäker. Erika Sörensson, Umeå universitet, visar att många arbetare inom backpackerturism i Indonesien har otrygga jobb och drabbas hårt om antalet turister minskar.

I miljonstaden Yogyakarta i Indonesien har antalet internationella backpackers minskat dramatiskt under de senaste tio åren, till stor del på grund av politiska oroligheter i området.

Erika Sörensson vid Umeå universitet har studerat olika aspekter av turismarbete inom ett av stadens backpackerområden. Hon menar att många turismarbetare är väldigt sårbara för förändringar i turistflödena, och påverkas direkt på ett mycket negativt sätt om antalet turister minskar. Många turismarbetare återfinns inom hotell- och restaurangbranschen, men också som återförsäljare av lokala resor och utflykter.

Inom den oreglerade informella sektorn utanför alla trygghetssystem arbetar många som ”guider”, dvs. mellanhänder som ger turister service mot provision från hotell, travel agents och souvenirbutiker. Erika Sörensson visar att turismarbetarna uppfattar sig själva som tillhandahållare av underhållning, och förväntas möta turisternas behov av exempelvis mat, boende, transporter och sex. Arbetarna är också mottagare av en typ av turism som initieras och utövas bortom deras kontroll, något som gör dem sårbara.

Enligt Erika Sörensson är detta en baksida av turism som sällan kommer fram i ljuset. Så länge turisttillströmningen ligger på en hög nivå kan backpackerturism erbjuda en möjlighet att skapa sig anständig och till och med hög inkomst. Men om turisterna plötsligt slutar att komma påverkas turismarbetare omedelbart på ett mycket negativt sätt, framförallt genom att försörjningen uteblir. I Indonesien har detta förhållande varit särskilt tydligt sedan Asienkrisen och de upprepade terrorattentaten i huvudstaden Jakarta och på turistön Bali.

Studien baseras på återkommande fältarbeten och ett flertal intervjuer med turismarbetare i backpackerområden i Yogyakarta mellan 2001 och 2006.

Torsdagen den 5 juni försvarar Erika Sörensson, kulturgeografiska institutionen/Nationella Genusforskarskolan, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Making a Living in the World of Tourism. Livelihoods in Backpacker Tourism in Urban Indonesia.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal S 213h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Michael Haldrup Pedersen, Department of Environmental, Social, and Spatial Change, Roskilde universitet, Danmark.

För mer information:

Erika Sörensson, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, Tel: 090-786 54 68
E-post: erika.sorensson@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson