"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-02-12

Turism i Sameland – hot eller möjlighet?

NYHET Robert Pettersson studerar i avhandlingen Turism i Sameland utbud och efterfrågan av turism kopplat till samisk kultur. Avhandlingen söker svara på frågan hur man utifrån samerna själva ska kunna utveckla en positiv och bärkraftig samisk turism.

Många samer har idag svårt att försörja sig på enbart renskötsel, samtidigt som intresset för urbefolkningsgruppen samer ökar. Utveckling av samisk turism ger sysselsättning och möjlighet att bo kvar, men exempel från andra länder visar även att det finns en risk att kulturen överexploateras.

Pettersson visar att det idag finns ett växande utbud av samisk turism i Sverige. Utbudet i nordvästra Sverige återfinns i form av enskilda aktivitetsföretag, museer, slöjd, evenemang m.m. Men eftersom utbudet kan vara svårt att hitta måste de som vill besöka evenemangen ofta lägga ned tid på planering och efterforskning.

Vidare visar han att det finns en stor efterfrågan av denna typ av turism, men att det svenska utbudet idag inte helt matchar efterfrågan när det gäller innehåll, pris och lokalisering.

En av de enskilda attraktionerna som studeras i avhandlingen är den snart 400-åriga Jokkmokks marknad. Marknaden har, tack vare ständigt nyintroducerade aktiviteter, lyckats bibehålla sin popularitet. Jokkmokks marknad utgör ett bra tillfälle för informationsspridning om samisk kultur, och den bidrar till en årlig omprövning av vad det samiska är.

E-publicering av avhandling:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=194

Torsdagen den 4 mars försvarar Robert Pettersson, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Sami Tourism in Northern Sweden – Supply, Demand and Interaction. Svensk titel: Samisk turism i norra Sverige – utbud, efterfrågan och interaktion. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal BT 102, Beteendevetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Thomas Hinch, University of Alberta, Kanada.

För mer information se: www.etour.se

Robert Pettersson nås på:Tel 063-19 58 15
E-post: robert.pettersson@etour.se

Redaktör: Carina Dahlberg