"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-28

Turister tar semester från att prioritera miljön

NYHET Turister väljer bort gröna alternativ då de planerar var de ska resa och vilket transportmedel de ska använda. Däremot kan de tänka sig ett miljövänligt boende på semesterorten, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

– Många människor tänker på miljön i sin vardag; de källsorterar, cyklar eller åker kollektivt till jobbet och väljer ekologiska livsmedel - men när det kommer till semesterresan verkar det som om man inte vill ta ansvar för miljön utan andra saker får styra besluten, säger Therese Hedlund, Handelshögskolan.

Avhandlingen baseras på data från två olika enkäter med 681 respektive 732 svarsdeltagare från Sverige. Medelåldern var 44 respektive 52 år. Antalet kvinnor och män var jämnt fördelade i båda enkäterna sammantaget.

Resultaten visar att turister i hög grad utgår ifrån individuella fördelar framför kollektiva och mer miljövänliga val när de prioriterar.
– Att exempelvis ta flyget för att snabbt och bekvämt kunna ta sig fram ligger kanske närmare till hands när man har tidsbrist eller reser med barn. De negativa miljökonsekvenserna som drabbar oss kollektivt känns då långt borta, tror Therese Hedlund.

Alla som tillfrågats i enkäten föredrog flyg framför tåg och buss oavsett vilka grundläggande värderingar de hade. Dock visade resultaten att de som sätter sina egna intressen först föredrog flyg i högre grad än de som värdesätter välstånd hos andra människor och naturen. Trots att många såg transportmedlet som ett viktigt val, var miljömedvetenheten kring det låg.

Resultaten visar också att turister inte är villiga att betala för att en researrangör ska arbeta för miljön på destinationen. Däremot är de villiga välja ett miljömärkt (oftast dyrare) boende framför ett icke-miljömärkt boende. Genom att välja ett miljömärkt boende kan man visa andra att man vill och kan betala för ett boende som är mer fördelaktigt för miljön, ett beteende som kan ge status i dagens samhälle, menar Therese Hedlund.
– Att betala mer till en researrangör för att främja miljön är en dold handling som inte syns och därmed inte ger samma status. Det är mer troligt att en turist väljer gröna alternativ om det ger en fördel.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Therese Hedlund är född och uppvuxen i Örebro och arbetar sedan i januari 2013 vid enheten för Företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik vid Statistiska Centralbyrån i Örebro.

Om disputationen

Fredagen den 1 februari 2013 försvarar Therese Hedlund, Handelshögskolan, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Tourists’ vacation choice structure: Influence of values and implications for green tourism. Svensk titel: Turisters semesterbeslutsstruktur: Påverkan av värderingar och implikationer för grön turism. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal D, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Øystein Aas, Senior Research Scientist, PhD, Norwegian Institute for Nature Research Lillehammer.

För mer information kontakta gärna:

Therese Hedlund, Handelshögskolan, Umeå universitet
E-post: therese.hedlund@usbe.umu.se eller therese.hedlund@scb.se
Telefon: 019-17 65 44

Redaktör: Eva Stoianov