"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-11

TV-spel lockar barn med cerebral pares till träning

NYHET TV-spel som styrs med kroppsrörelser kan locka barn med cerebral pares till att ensamma eller i sällskap träna kontrollen av sina rörelser, skriver sjukgymnasten Marlene Sandlund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 19 maj.

Cerebral pares (CP) beror på en tidig hjärnskada och leder till nedsatt förmåga att kontrollera och styra kroppsrörelser, särskilt vid krav på precision. Barn med CP behöver regelbunden träning för att underhålla sin rörelsekontroll. Träningen genomförs ofta hemma genom dagliga program eller mer periodvis som intensivträning. Eftersom barnen tränar så mycket är det lätt att de tappar motivationen, vilket kan ge konflikter med föräldrarna som känner ansvar för att träningen blir av.

TV-spel som styrs direkt med kroppsrörelser istället för joystick och liknande kontrolldon skulle kunna bli ett nytt inslag i rehabiliteringen av dessa barn. I avhandlingen studeras sådana spels effekt på motivationen för träning, fysisk aktivitet och rörelsekontroll hos en grupp barn med cerebral pares som provat TV-spelen hemma i fyra veckor. Intervjuer har även genomförts med deras föräldrar.

Studien visade att både barnen, i åldern 6-16 år, och deras föräldrar var positiva och att spelen bidrog till en roligare träningssituation. Barnen spelade regelbundet och tog själva initiativ till de flesta speltillfällen. Det tolkades som att motivationen för spelträningen var hög, men intresset avtog under de fyra veckorna. Spel med tävlingsmoment och som gick ut på att spela tillsammans var mest populära och barnen spelade under längre tid tillsammans med syskon, kompisar eller föräldrar. Föräldrarna upplevde att träningen blev en rolig aktivitet tillsammans med barnet och att deras egen roll som motivatör och tränare minskade. De spel som användes i studien ansågs däremot inte vara tillräckligt avancerade för att ge individuellt anpassad träning av specifika rörelser.

Kroppsstyrda TV-spel i rehabiliteringen bidrog också till att barnen blev mer fysiskt aktiva under dessa veckor. Frågan är om denna form av träning också förbättrar barnens rörelsekontroll. Föräldrarna trodde att spelen var bra för bland annat rörelseomfång, armkoordination och balans, men varken föräldrar eller barn såg några tydliga framsteg som kunde kopplas till spelträningen. Tester av rörelsekontroll visade att barnen till viss del hade förbättrat sin förmåga att koordinera rörelser, men det behövs mer forskning med fler deltagare för att säkert kunna uttala sig om detta.

Marlene Sandlund, som är utbildad sjukgymnast och systemvetare, är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, där hon kan nås på tel. 070-683 91 31
e-post: marlene.sandlund@physiother.umu.se

Torsdagen den 19 maj försvarar Marlene Sandlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Motion interactive games for children with motor disorders. Motivation, physical activity and motor control (Rörelsestyrda spel i träning av barn med motoriska nedsättningar. Motivation, fysisk aktivitet och motorisk kontroll). Disputationen äger rum kl. 10.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är professor Ann-Christin Eliasson, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-42792