Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Publicerad: 06 dec, 2010

TV4:s granskning av Umeå universitet

NYHET TV4 har begärt ut offentliga handlingar från Umeå universitet rörande en av universitets anställda. Med anledning av detta har universitets internrevision påbörjat en egen granskning.

– Universitetsstyrelsens ordförande och jag har gett internrevisionen i uppdrag att undersöka de påstådda bristerna, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Den första preliminära rapporten som i huvudsak behandlat bisysslor visar hittills inte på några oegentligheter. Universitetsstyrelsen ska behandla revisionsrapporten den 16 december.

– Det är mycket viktigt att Umeå universitets anställda inom universitetets regelverk har bra förutsättningar för att utveckla samarbeten med andra universitet, myndigheter, olika organisationer och företag, säger Lena Gustafsson.

Redaktör: Carina Dahlberg