"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-06

TV4:s granskning av Umeå universitet

NYHET TV4 har begärt ut offentliga handlingar från Umeå universitet rörande en av universitets anställda. Med anledning av detta har universitets internrevision påbörjat en egen granskning.

– Universitetsstyrelsens ordförande och jag har gett internrevisionen i uppdrag att undersöka de påstådda bristerna, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Den första preliminära rapporten som i huvudsak behandlat bisysslor visar hittills inte på några oegentligheter. Universitetsstyrelsen ska behandla revisionsrapporten den 16 december.

– Det är mycket viktigt att Umeå universitets anställda inom universitetets regelverk har bra förutsättningar för att utveckla samarbeten med andra universitet, myndigheter, olika organisationer och företag, säger Lena Gustafsson.

Redaktör: Carina Dahlberg