"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-26

Två av fem starka forskningsmiljöer har kopplingar till Umeå universitet

NYHET Två av de totalt fem forskargrupper som tilldelats medel i forskningsrådet Formas utlysning av starka forskningsmiljöer har kopplingar till Umeå universitet. Dessa grupper får nu fem miljoner kronor vardera i fem år. Det beslutade Formas styrelse i dag.

2004 gjorde Formas en speciell satsning på starka forskningsmiljöer för att utveckla internationellt konkurrenskraftiga och strategiska forskningsmiljöer. Ett hundratal ansökningar kom in, och Formas beviljade tjugo av dessa planeringsbidrag. Nu har fem av dessa grupper slutligen utsetts, och två av dem har kopplingar till Umeå universitet.

Ett av de två programmen som tilldelats medel är ”Sjöekosystems responser på miljöförändringar”. Huvudsökande är Lennart Persson, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Programmet handlar om den viktiga roll som sötvattensekosystem har i det globala kolflödet. Det påverkar dricksvattnet och miljöer för rekreation och fiske. Programmet utarbetar nya modeller för vattenvård och bedömer effekten av olika typer av miljöstörningar som förändrad tillförsel av näring och organiskt kol, förändrad temperatur, förändrat uttag av fisk, invasion av främmande arter m m. Även miljöförändringar såsom markanvändning, global uppvärmning, atmosfärstransporterade föroreningar m m kan bedömas med hjälp av modellerna.

För det andra programmet, ”FUNCFIBER – en stark forskningsmiljö inom vedbiologi och kemi”, är Björn Sundberg vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges landbruksuniversitet, huvudsökande.

I programmet ingår även forskare från kemiska institutionen vid Umeå universitet, nämligen professorerna Per Persson och Ulf Edlund, samt filosofie doktor Johan Trygg. FuncFiber-programmet ska identifiera de genetiska och molekylära mekanismer som styr vedens kvalitet och kvantitet.

Ved är en förnyelsebar resurs och viktig i ett hållbart samhälle. Ved och fibrer är avgörande för pappers- och sågverksindustrin och är dessutom i växande utsträckning en råvara för energiproduktion. Denna utveckling ökar trycket på skogen och medför en ökad konflikt mellan behovet av naturskogar för biodiversitet och rekreation och det industriella behovet av råvara. Därför är det viktigt att påskynda förädlingen av skogsträd.

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Persson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.Telefon: 090-786 63 16
E-post: lennart.persson@emg.umu.se

Björn Sundberg, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.Telefon: 090-786 83 82
E-post: Bjorn.sundberg@genfys.slu.se

Redaktör: Karin Wikman