"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-21

Två av framtidens forskningsledare finns vid Umeå universitet

NYHET När Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, nu utser ”Framtidens forskningsledare” går två av dessa 18 utmärkelser till forskare vid Umeå universitet. Det är cellforskaren Richard Lundmark och IT-forskaren Daniel Fällman som därmed tilldelas tio miljoner kronor vardera under en femårsperiod.

– Det är väldigt roligt att Umeå universitet har två forskare bland de utvalda. De har gjort storartade prestationer. Utmärkelsen bekräftar också att den starka interaktionsdesignmiljö som finns i Umeå inom utbildningsområdet nu också omfattar excellent forskning, säger Lena Gustafsson rektor vid Umeå universitet.

Richard Lundmarks forskning syftar till att beskriva de proteiner och mekanismer som används av cellen för upptag, så kallad endocytos. De vill förstå dynamiken i dessa olika system samt vilka molekylära komponenter som krävs för sortering av receptorer och skulptering av membranet till avknoppningar.

Kunskapen är väsentlig för att vidare undersöka hur olika typer av molekyler tar sig in i cellen samt hur de olika upptagsvägarna används vid distinkta cellulära processer. De studerar specifikt hur upptagssystemen polariseras i celler som rör sig, och hur det påverkar receptorer som är involverade i denna process. Dessutom analyserar de vilka system som utnyttjas av bakterier och virus för att infektera celler.
– Prispengarna innebär att jag nu kan satsa betydligt mer långsiktigt på högriskprojekt som kan få stort genomslag. Jag får nu verkligen möjlighet att göra nya medicinska upptäckter, som kan ligga till grund för nya sätt att bekämpa infektioner och för nya sätt att leverera mediciner mot cancer så att de enbart tas upp av cancerceller, säger Richard Lundmark.

Daniel Fällman forskar om hur viktigt det mänskliga engagemanget är för användandet av IT-produkter, och hur informationsteknik kan utformas för att användarna ska kunna öka sitt engagemang. – Jag blev verkligen överraskad och också lite hedrad. Utmärkelsen ges ju bara vart tredje år och konkurrensen är stenhård, säger Daniel Fällman, docent vid institutionen för informatik, Umeå universitet, och studioföreståndare på Interactive Institute Umeå.
– På senare år, i och med företag som exempelvis Facebook, har det blivit tydligt att frågor som engagemang, utformning och wow-upplevelser är nog så viktiga och vägledande som att enbart titta på funktion, användbarhet och effektivitet.

Prispengarna ger honom möjlighet att stärka sin forskargrupp inom området interaktionsdesign.
– Våra resultat kommer att vara värdefulla för forskare och studenter, och kan dessutom användas av svensk IT-industri för att ta fram nya produkter som på ett bättre sätt tar tillvara på användarnas behov, önskemål och förväntningar, säger Daniel Fällman.

För mer information, kontakta:
Richard Lundmark, forskarassistent vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, på
E-post: richard.lundmark@medchem.umu.se Mobil: 070-620 24 64
Högupplöst porträttbild (öppnas i nytt fönster)Läs mer om Richard Lundmarks forskning i
Forskningsdatabasen

Daniel Fällman, universitetslektor vid Institutionen för informatik på
E-post: dfallman@informatik.umu.se Mobil: 070-254 55 40
Högupplöst porträttbild (öppnas i nytt fönster)
Institutionen för informatik: http://www.informatik.umu.se/
Interactive Institute Umeå: http://www.tii.se

Redaktör: Bertil Born