"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-21

Två dagar om återförande av samiska kvarlevor och föremål

NYHET Den 11-12 mars, under den samiska veckan i Umeå, bjuder Centrum för samisk forskning och Västerbottens museum in till det andra seminariet kring återförande av samiska kvarlevor och samiskt kulturarv.

Åtminstone sedan 1600-talet har institutioner och museer beslagtagit och samlat in samiska föremål och mänskliga kvarlevor. Inventeringar visar att det finns omkring 25 000 samiska föremål förvarade vid ett 60-tal museer och hembygdsföreningar i Sverige. Mänskliga kvarlevor finns vid ett 10-tal museer och institutioner, och ska nu återföras och begravas i sina ursprungsområden. Hur man ska göra med föremålen är ännu oklart.

Tvådagarsseminariet under Samiska veckan är det andra i en serie av tre kring återförande och repatriering av mänskliga kvarlevor, immateriell och materiell kultur. Alla programpunkter är öppna för allmänheten. Den första dagens program är på engelska, den andra på svenska.

Första dagen består av en konferens på universitetet med internationellt mycket välkända forskare i talarlistan, till exempel kulturantropologen Orin Starn från Duke University och etikern Willie Ermine, First Nations University. Dagen avslutas med en paneldebatt med forskare, politiker, representanter för museer, sametinget, Svenska samernas riksförbund och Umeå sameförening. Den andra dagen hålls på museet och flera av föreläsarna representerar museer och arkiv med samiska föremål och kvarlevor i sina samlingar.
Preliminärt program

För ytterligare information, kontakta gärna Universitetslektor Krister Stoor, Centrum för samisk forskning (CeSam/Vaartoe)
Tel 090-786 6998 eller e-post krister.stoor@cesam.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink