"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-02

Två donationer till Umeå universitet uppmärksammas under Kunskapsnoden

NYHET Öhrlings PriceWaterhouseCoopers donerar 3,2 miljoner kronor till Handelshögskolan vid Umeå universitet. Den andra donationen, som går till enheten för arbetsterapi, motsvarar nära en miljon kronor och är skänkt av Jan Axel Bränholm.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har sedan tre år tillbaka ett samarbete med Handelshögskolan i Umeå som bland annat inneburit uppbyggnad av forskningsmiljön.

Nu utvecklas det samarbetet ytterligare genom en årlig donation på 800 000 kronor under en fyraårsperiod, sammanlagt 3,2 miljoner kronor, vilket möjliggör inrättandet av en gästprofessur inom området revision och redovisning.
– Denna professur är en viktig satsning för att ytterligare utveckla revisorsutbildningen och stärka forskningen inom revisions- och redovisningsområdet, säger Wilhelm Geijer, vd vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Wilhelm Geijer är verksam som auktoriserad revisor sedan 27 år tillbaka och själv före detta student, alumn, vid Umeå universitet.
– Som branschledande företag har Öhrlings PricewaterhouseCoopers både intresse av, och ansvar för, att den högre revisionsutbildningen förblir konkurrenskraftig och utvecklas i takt med de krav som ställs från samhälle och näringsliv.

Agneta Marell, rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet, är mycket glad över donationen.
– Detta är fantastiskt roligt för Handelshögskolan och vår verksamhet. Ett ökat samarbete med branschens huvudaktörer främjar både forskningen och utbildningen. Det utvidgade samarbetet är en bekräftelse på att Handelshögskolans satsning på området redovisning och revision är viktig och att vårt arbete är efterfrågat och har hög kvalitet.

Jan Axel Bränholm har genom en privat donation skänkt motsvarande närmare en miljon kronor till enheten för arbetsterapi och instiftat Inga Britt och Jan Axel Bränholms Minnesfond för forskning inom arbetsterapi. Stiftelsen ska ha som ändamål att stödja och främja forskning inom arbetsterapi eller medicinsk rehabilitering vid Umeå universitet.

Umeå universitets rektor Inge-Bert Täljedal kommer att tilldela Wilhelm Geijer och Jan Axel Bränholm utmärkelsen Norra Skenet under universitetets evenemang Kunskapsnoden som hålls på Grand Hôtel i Stockholm i kväll, 2 februari.

Utmärkelsen Norra Skenet inrättades i samband med universitetets fundraisingkampanj 1999–2001. Norra Skenet delas ut till personer som gjort en ideell insats av stor betydelse för Umeå universitets utveckling.

Program och pressmeddelande om Kunskapsnoden:

www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1713

Länk till fotografi på Wilhelm Geijer:
www.pwc.com/se/wilhelm

Kontaktperson:

Christina Skogberg, enheten för näringsliv och samhälle Tel: 070-668 65 22

Redaktör: Carina Dahlberg