"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-13

Två extramiljoner till Bildmuseet

NYHET Bildmuseets nya projekt har i hård konkurrens med andra kulturprojekt över hela landet fått full pott i årets utdelning från Stiftelsen framtidens kultur.

Ett samarbetsprojekt mellan ett antal museer och kulturinstitutioner med Bildmuseet som projektledare – ”Korståget i vår tid” – tilldelas 1 000 000 kronor och startar nästa år. ”Det relationella museet” som drar igång redan i höst får 970 000 kronor. Dessutom har ett nutida konstpedagogiskt projekt ”Som nu ungefär” med Kulturverket i Umeå kommun som huvudman och Bildmuseet som samarbetspartner fått 400 000 kronor.

"Korståget i vår tid" är ett nätverksprojekt där Bildmuseet samverkar med bland annat Världskulturmuseet i Göteborg och Historiska Museet i Stockholm. Projektet innehåller föreläsningar, diskussionskvällar, seminarier och utställningar. Utgångspunkten är det historiska korståget, vilket var en avgörande förändring i världshistorien. Projektet kommer också att följa politiska och andra skeenden i vår tid, där kulturer kolliderar, och där korståget som metafor eller som faktisk praktik återuppstår. Korstågsprojektet som har tilldelats 1 000 000 kronor i bidrag har ett brett uppslag och kan komma att ta många former. Samtida händelser i ljuset av korståget som historiskt avgörande fenomen är i fokus.

Projektet "Det relationella museet" handlar om att utforska Bildmuseets dialog med sin publik. I samtidskonsten under samlingsnamnet ”relationell estetik” har konstnärer de senaste åren intresserat sig mer för arbetsprocessen än för den slutgiltiga produkten, det konstnärliga verket. Det traditionella utställningsrummet har bytts ut mot platsspecifika verk; verken och utställningarna har lyfts ut från konstinstitutionen för att istället involvera närsamhälle och den lokala omgivningen. Denna utvecklingslinje inom den samtida konsten ställer därmed nya krav och väcker nya slags frågor hos konstinstitutionerna, liksom hos Bildmuseet. Bildmuseet kommer därför att bjuda in konstnärer, curatorer och forskare för att samarbeta med undersökningar på plats, innanför och utanför museet. Projektet pågår 2005–2007, och erfarenheterna summeras i en internationell konferens i april 2007.

Projektet "Som nu ungefär" – ett konstpedagogiskt utvecklingsprojekt för tonåringar i Umeå har som syfte att göra samtidskonst tillgänglig och intressant för ungdomar mellan 13–19 år. Kulturverket i Umeå är projektledare och Bildmuseet fungerar som mötesplats för sammankomsterna och bidrar med konstpedagogisk kunskap, orientering i nutida konst, och med att introducera konstnärer i projektet. Projektet riktar sig till ett urval grundskole- och gymnasieelever från olika delar i Umeå under perioden 2005–2006.

För mer information kontakta:

Monica von Stedingk, informationsansvarigmonica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se
Tel: 090–786 56 08

Jan-Erik Lundström, museichefjan-erik.lundstrom@bildmuseet.umu.se
Tel: 090–786 68 15

Redaktör: Carina Dahlberg