"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-09

Två forskare från UCGS uppmärksammas vid årshögtiden

NYHET Nu har det återigen blivit dags för årshögtiden här på Umeå Universitet. Det är en tid då hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och vetenskapliga priser delas ut.

Naomi Scheman, gästprofessor på Umeå centrum för genusstudier sedan 2009, har blivit utnämnd till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ann Öhman, föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier, håller en högtidsföreläsning då hon ska installeras som professor i sjukgymnastik. Ann har även tilldelats Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2012.

Date: 2012-10-19
Time: 13.00 - 13.30
Place: Humanisthuset, Hörsal F
Rethinking research: Sustainability and trustworthiness
Prof. Naomi Scheman, University of Minnesota, USA.
Honorary Doctor at Faculty of Social Sciences
Presentation: Hildur Kalman
Datum: 2012-10-20
Tid: 09.30 - 10.00
Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen, Hörsal A
Ingen vill jobba med äldre, men alla måste.
-Om yrkesstrategier och karriärpreferenser i vården

Ann Öhman, professor i sjukgymnastik och pristagare av Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2012.

Ellen Annandale, utnämnd till hedersdoktor vid medicinska fakulteten, är en av de sex forskare som medverkat i den internationella referensgruppen till projektet Challenging Gender.

Date: 2012-10-18
Time: 19.30- 20.00
Place: Norrlands Universitetssjukhus Hörsal D 9tr
”Who´s worse off?”, Quandaries in the study of gender and health
Prof. Ellen Annandale, University of Leicester, Great Britain.
Honorary Doctor at the Faculty of Medicine.
Presentation: Anne Hammarström

Andra högtidsföreläsningar som kan vara av intresse:
Känslornas historia – ett nytt forskningsfält. Jonas Liliequist, professor i historia
Rösträtt och medborgarskap. En fråga om skatt? Åsa Karlsson Sjögren, professor i historia
”Det handlar om att synas och bli känd.” Västerbottenspolitiker och sociala medier. Bo Nilsson, professor i etnologi
Skrivandets sinne Elisabeth Rynell, Författare, hedersdoktor
3D of Law Anu Pylkkänen, professor i rättsvetenskap

Mer information och föreläsningsschema