"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-21

Två forskare från Umeå universitet har tilldelats medel från IFAU

NYHET Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen och Maria Karlsson, Handelshögskolan, har beviljats forskningsbidrag från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen vid Umeå universitet beviljades 1 620 000 kronor för ett projekt där hon ska undersöka och analysera begreppen arbete och arbetsmarknad utifrån de olika normer som styr sjukförsäkringen. Råder det överensstämmelse mellan rättsliga regler och myndighetsnormering? Vilka normer är det som styr tillämpningen och kan samma normer användas inom andra delar av arbetslivet?

Maria Karlsson, Handelshögskolan, Umeå universitet har beviljats 1 093 000 kronor för att för ett antal statistiska metoder studera hur resultaten påverkas om man tar hänsyn till s.k. interference när man beräknar effekter av arbetsmarknadsinsatser.

Redaktör: Eva Stoianov