"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-18

Två forskningsprojekt i länet får REHSAM-anslag

NYHET Två projekt med anknytning till Umeå universitet finns bland de åtta i landet som får finansiering ur forskningsprogrammet REHSAM. De handlar om träning för patienter med utmattningssyndrom och om smärtrehabilitering i glesbygd via telemedicin.

Bakom REHSAM (Rehabilitering och samordning) står Försäkringskassan och programmet stöder forskning om vilka behandlingar och metoder som bäst hjälper sjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassan har i sin tur gett Vårdalstiftelsen ansvaret för utlysning och bedömning av landstingens projektansökningar på området. Pengarna kommer från den statliga rehabiliteringsgarantin för 2008-2010.
Det ena av av de båda projekten inom Västerbottens läns landsting – Effekter av kognitiv och fysisk träning som tillägg till ett multifaktoriellt rehabiliteringsprogram för patienter med utmattningssyndrom – handlar om värdet av att lägga till fysisk och mental träning i behandlingen för att rehabilitera patienter med utmattningssyndrom.

Huvudsökande och ansvarig är Lisbeth Slunga Birgander, docent i yrkes- och miljömedicin vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin och överläkare vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, där projektet kommer att genomföras på Stresskliniken. Medsökande i projektet är docent, universitetslektor Anna-Cari Stigsdotter Neely, Inst. för för psykologi, forskningsassistent Carl-Johan Olsson, Inst. för integrativ medicinsk biologi samt leg. sjukgymnast, med. dr Therese Stenlund vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum.

För mer information kontakta gärna docent Lisbeth Slunga Birgander, tel. 090-7852454,mobil 070-568 52 58,
e-post Lisbeth.Slunga@vll.se

Det andra västerbottensprojektet – Multimodal smärtrehabilitering med "fjärrkontroll" – handlar om att med hjälp av telemedicin kunna genomföra ett avancerat rehabiliteringsprogram för smärtpatienter även i glesbygden. Det gäller personer med långvarig smärta från nacke, axlar och rygg som via den lokala primärvården i Storuman ska erbjudas i princip samma behandling som vid en specialistklinik för rehabilitering. Projektet ska studera och utvärdera effekterna av detta upplägg.

Projektledare är docent, överläkare Martin Fahlström, Rehabiliteringsmedicinskt centrum, NUS, och övriga projektmedlemmar är professor Gunnevi Sundelin, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, samt överläkare Solveig Hällgren och specialistsjukgymnast Elisabeth Pietilä-Holmner, båda vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum, NUS, samt chefläkare Peter Berggren, Storumans sjukstuga.

För mer information kontakta gärna docent Martin Fahlström, tel. 090-785 23 85
e-post: martin.fahlstrom@vll.se