Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Två forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa beviljas stöd

NYHET AFA Försäkring beviljar närmare fem miljoner kronor i stöd till två forskningsprojekt vid Umeå universitet. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

AFA Försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslag omgångar per år. De projekt vid Umeå universitet som fått forskningsmedel vid den första anslagsomgången 2016 är:

Ny metod för återgång i arbete vid psykisk ohälsa

Therese Stenlund vid Umeå universitet tilldelas 1,75 miljoner kronor för att utveckla en ny metod som ska underlätta återgången i arbete efter sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa. Genom att främja dialogen mellan anställd och arbetsgivare ska metoden kunna användas som ett stöd för båda parter vid utformningen av en åtgärdsplan.

Det har visats sig att personalen inom hälso- och sjukvården sällan diskuterar arbetsrelaterade problem och har få arbetsrelaterade inslag i behandlingen av patienter som lider av psykisk ohälsa. Förhoppningen är att metoden även kan bidra till att rehabkoordinatorer på ett enkelt sätt kan upprätta en dialog med arbetsgivare och patient.

Kontaktuppgifter till Therese StenlundTelefon: 073-207 22 07
E-post: therese.stenlund@umu.se

Forskning kring psykologers och socialsekreterares hälsa och välbefinnande

Sjukskrivningar längre än 14 dagar orsakade av stress är vanligare bland psykologer och socialsekreterare än i befolkningen i genomsnitt. På grund av ökad risk för framtida ohälsa är det extra allvarligt om sjukskrivningarna inträffar tidigt i karriären.

Ingrid Schéle vid Umeå universitet beviljas 3 miljoner kronor för att undersöka hur individfaktorer och psykosocial arbetsmiljö påverkar psykologers och socialsekreterares hälsa och välbefinnande över tid. Fokus ligger på övergången mellan studentliv och arbetsliv.

Kontaktuppgifter till Ingrid SchéleTelefon: 090-786 79 68
E-post: ingrid.schele@psy.umu.se

Läs mer om de tilldelade stöden hos AFA Försäkring

Redaktör: Mattias Grundström Mitz