"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-29

Två framstående Umeåforskare deltar i symposium i Seoul med kunglig glans

NYHET Kungl. Vetenskapsakademien och Korean Academy of Science and Technology anordnar i dagarna ett symposium i Seoul. Bland de tolv utvalda svenska deltagarna finns två forskare från Umeå universitet: Pernilla Wittung, professor i biologisk kemi, samt Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi.

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har ett bilateralt utbytesprogram med den Sydkoreanska akademien Korean Academy of Science and Technology (KAST) med symposier som alternerar mellan att äga rum i Sverige eller Sydkorea.

Symposiet den 30 maj – 1 juni i Seoul sammanfaller med ett officiellt svenskt statsbesök av kungaparet och ett antal svenska ministrar och regeringsanknutna personer just här, vilket medför att det vetenskapliga mötet kommer få mer uppmärksamhet än vanligt. Kungaparet har bjudit in forskarna till en bankett en av kvällarna.

Det är sålunda ett bra tillfälle för KVA och KAST att föra samman och visa upp några av de främsta svenska respektive koreanska forskarna inom kemi, fysik, molekylär medicin, miljö och klimat. Korea är ett mycket intressant land både vad gäller forskning och social välfärd – landet har genomgått en enorm utveckling de senaste 50 åren.

Pernilla Wittung-Stafshede och Helena Edlund har fått en inbjudan att medverka i den svenska delegationen genom att hålla var sin presentation av sin forskning. Pernilla Wittung-Stafshede forskar om processerna när proteinkedjor veckar sig och Helena Edlund forskar om molekylära mekanismer bakom diabetes.

– Det känns toppen att vi är två forskare från Umeå som fått chansen att vara med! Kungen kommer att närvara en stund i slutet av mötet och jag har fått uppdraget att då kort summera kemisessionen på ett populärvetenskapligt sätt, säger Pernilla Wittung-Stafshede.

För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Wittung-Stafshede Telefon: 090-786 53 47
E-post: pernilla.wittung@chem.umu.se

Pressbilder, högupplösta personporträtt:

Redaktör: Ingrid Söderbergh