"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-29

Två lärare i tyska får lärarutbildningens pedagogiska pris

NYHET Lärarutbildningsfakultetens pedagogiska pris för 2005 tilldelas universitetsadjunkt Ingela Valfridsson och universitetslektor Anita Malmqvist, båda vid institutionen för moderna språk, Umeå universitet. Pristagarna delar priset lika.

Pristagarna har med sitt stora didaktiska kunnande och ständigt positiva inställning utgjort ett föredöme och en inspirationskälla, inte bara för lärare vid den egna institutionen, utan också för lärare i regionens skolor. Deras arbete vid införandet av den nya lärarutbildningen, då de delade generöst med sig av sin kompetens och sitt kunnande, har givit goda resultat.

I Högskoleverkets nationella utvärdering av ämnet citeras studenter vid Umeå universitet som menar att de aldrig lärt sig så mycket tyska som nu.

Prissumman är 25 000 kronor och priset delas ut den 4 juni under universitetets vårpromotion.

Kontaktperson:

Rolf Hedquist, dekanus vid lärarutbildningsfakulteten, Umeå universitetTel: 090-786 59 61Mobil: 070-511 98 97
E-post: rolf.hedquist@nord.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg