"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-14

Två miljoner kronor till matematiker

NYHET Kaj Nyström, Umeå universitet, har tilldelats två miljoner kronor av Handelsbankens forskningsstiftelser. Hans forskningsprojekt handlar om att utveckla modeller och lösningar på ekonomiska och finansiella problem, till exempel för att optimera driften av vattenkraftverk.

Det område som Kaj Nyström kommer att studera kallas ”optimal switching problems”. Ett exempel på detta är finansiella och ekonomiska problem kopplade till utvinning av naturresurser. I dessa fall övervakar en controller priset på naturresurser med målet att maximera vinsten genom att styra utvinningen på ett optimalt sätt. Controllern kan, baserat på hur priserna varierar på marknaden, välja när resurserna ska utvinnas och när det är dags att tillfälligt stoppa utvinningen. Problemet för controllern är att finna en optimal policy för start- och stopptillfällena.

I forskningsprojektet kommer Kaj Nyström att utveckla modeller och lösningar för ”optimal switching problems”. Dessa kommer sedan att testas inom ett flertal viktiga områden, bland annat för att optimera drift av vattenkraftverk och omlokaliseringar av globala tillverkningsföretags produktionsanläggningar.

Kaj Nyström disputerade 1994 i matematik vid Umeå universitet och fortsatte därefter med postdoktorsstudier vid University of Chicago och MIT i USA. Därefter återvände han till Umeå universitet under några år för att sedan fortsätta sin karriär i den finansiella industrin. För drygt fem år sedan bestämde han sig för att fortsätta sin forskning vid Umeå universitet. Han är i dag anställd som universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Kaj Nyström, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistikTelefon: 070-644 32 55
E-post: kaj.nystrom@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman