"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-05

Två miljoner kronor till utveckling av Designhögskolans utbildningsmiljö

NYHET Umeå universitet är unikt eftersom det är det enda lärosäte som två år i rad har tilldelats utmärkelsen framstående utbildningsmiljö. För att sätta ännu mer tyngd bakom utmärkelsen tilldelar universitetet miljöerna två miljoner kronor i utvecklingspengar.

Maria Göransdotter, universitetslektor och Tapio Alakörkkö, prefekt, arbetar båda vid Designhögskolan vid Umeå universitet, som förra året tilldelades Högskoleverkets utmärkelse för framstående utbildningsmiljö. Nu får Designhögskolan och institutionen för idé- och samhällsstudier, som också fått samma utmärkelse, två miljoner kronor av universitetet för att utveckla sin verksamhet.
Bild: Anja Hansen

2007 fick dåvarande institutionen för historiska studier, i dag del av institutionen för idé- och samhällsstudier, Högskoleverkets utmärkelse framstående utbildningsmiljö. Universitetsstyrelsen beslutade då att tilldela miljön sammanlagt två miljoner kronor för fortsatt utvecklingsarbete. Styrelsen har nu beslutat att ge Designhögskolan, som fick utmärkelsen 2008, samma villkor.
– Vi tycker att det är viktigt att premiera både framstående utbildningsmiljöer och forskningsmiljöer för att universitetet ska fortsätta att utvecklas och tillhöra Sveriges främsta universitet, säger prorektor Åsa Bergenheim.

Designhögskolan har i sin ansökan till styrelsen prioriterat områden som; kompetensutveckling av anställda, utveckling av kurser och program, flexibelt lärande, externa kontakter samt marknadsföring.
– Utvecklingspengarna är en bekräftelse på att universitetsledningen tar kvalitetsarbetet på allvar. Chalmers tilldelade sin miljö bara 300 000 kronor och det är en viss skillnad på vad man kan åstadkomma med de summorna. Även om vi jobbar med utbildningskvaliteten till vardags, i synnerhet under processen att söka utmärkelsen, så är de här pengarna ett välkommet tillskott eftersom de är öronmärkta. Kvalitet föder kvalitet, menar Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan.

Ansökan som förpliktigar

Alakörkkö menar att utmärkelsen är det närmaste man kan komma ett rankningssystem i Sverige i dag.
– I utlandet är det vanligt att ranka utbildningar. För oss har utmärkelsen hög legitimitet, det är ju trots allt Högskoleverket som delar ut den, och den ger en fördel när det gäller rekrytering av studenter och anställda både nationellt och internationellt. Den stärker vårt varumärke och ökar studenternas möjligheter att få jobb.

Umeå universitet står för hälften av ansökningarna till 2009 års utmärkelse, genom genusforskarskolans och psykologimottagningens ansökningar. KTH står för den andra halvan genom Arkitekturskolan och Skolan för datavetenskap och kommunikation.

Tapio Alakörkkö menar att det inte spelar någon större roll hur många ansökningar som kommer in eftersom miljöerna inte tävlar mot varandra.
– Jag rekommenderar alla att söka. Det är inget enkelt jobb. Både behagliga och obehagliga sanningar blottläggs under processen men det är värt det. Det är inte utmärkelsen i sig som är det viktiga utan processen, före, under och efter, som i sig är kvalitetshöjande.

Samtidigt räcker han över en stafettpinne som han gärna ser att någon av miljöerna för i mål.
– Umeå universitet har fått utmärkelsen två år i rad, så det förpliktigar att lämna in en ansökan, säger han med glimten i ögat. Designhögskolan tilldelas, liksom historiska studier, en miljon kronor under det första året, och efter en uppföljning kan den andra miljonen kvitteras ut.

Redaktör: Carina Dahlberg