"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-07

Två nya chefer på biblioteket

NYHET På Umeå universitetsbibliotek finns från den 1 februari två nya chefer på plats, dels på Medicinska biblioteket där Malin Josefsson tillträtt och dels på avdelningen Media på Universitetsbiblioteket där Petra Svanborg blivit chef.

Text: Susanne Sjöberg

Malin Josefsson träder in i rollen som chef för det Medicinska biblioteket och kommer närmast från avdelningen Media på Universitetsbiblioteket (UB) där hon varit chef de senaste åren. Hon har många år i bagaget på UB, 20 år närmare bestämt, först som bibliotekarie och senare som avdelningschef.

- Jag har arbetat med många olika delar av vår verksamhet vilket jag naturligtvis hoppas ska komma väl till pass i mitt nya chefsuppdrag på Medicinska biblioteket (MB). Mina erfarenheter inom mediaförsörjning, inte minst beträffande elektroniska resurser som ju dominerar den vetenskapliga litteraturen, har lika stor relevans på MB som UB, säger Malin Josefsson.

Medicinska biblioteket, placerat på Norrlands universitetssjukhus (NUS), är tillika centrum för Region Västerbottens verksamhet.

MB:s omfattande tjänsteutbud

- Att finnas till hands och serva personalen på NUS är ett av bibliotekets huvuduppdrag. Funktionen som sjukhusbibliotek är grundläggande och i det sammanhanget ser jag också MB:s roll i ett nationellt perspektiv tillsammans med övriga sjukhusbibliotek i Sverige.

Det andra huvudsakliga uppdraget är att stödja medicinsk fakultet gällande forskning såväl som utbildning. Jag ser fram emot att arbeta med fakulteten och utveckla MB:s omfattande tjänsteutbud riktat till doktorander, forskare och studenter, säger Malin Josefsson.

MB är en oerhört populär studieplats för studenterna och utgör på så sätt ett nav för deras utbildning. Även om det nu i pandemitider har färre besökare finns mycket som talar för att detta är högst tillfälligt, menar Malin Josefsson och berättar att hon vill fortsätta utveckla bibliotekets miljö som studenternas arbetsplats och är därför en viktig och prioriterad arbetsuppgift för henne.

- Min grundläggande inställning till hur välfungerande och relevant verksamhet skapas och bibehålls är engagerade och kompetenta medarbetare. Detta finns på MB och min uppgift som deras nya chef är att förse dem med rimliga förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Gott samarbete är en framgångsfaktor och något jag vill arbeta aktivt för att uppnå, både internt på biblioteket, och tillsammans med alla er, våra användare, på universitetet och också i regionen.

Öppen vetenskap och öppen tillgång

Ny chef på avdelningen Media på Universitetsbiblioteket är Petra Svanborg som har arbetat på UB i tio år, på senare tid bland annat som projektledare och förvaltningsledare.

- Media är bibliotekets största avdelning och utgör hjärtat i universitetets medieförsörjning. Här arbetar ett trettiotal mycket ambitiösa och skickliga kollegor med att bygga och katalogisera våra stora tryckta och elektroniska samlingar, samt att göra alla dessa medier sökbara i bibliotekets söktjänst. Material vi ännu inte förfogar över köps in på efterfrågan eller fjärrlånas från andra bibliotek i hela världen. Till Media hör också biblioteket på Konstnärligt Campus som är specialiserat för att ge god biblioteksservice till Konst-, Design- och Arkitekturhögskolorna, berättar Petra Svanborg som är stolt och glad över att få axla rollen som avdelningschef i en tid då Media står inför flera utmaningar:

- Vårt arbete påverkas bland annat av den världsomspännande utvecklingen mot öppen vetenskap och förlagens nya affärsmodeller när prenumerationer ersätts av öppen tillgång. Nationellt väntar vi med spänning på vilka beslut som kommer att fattas om förändringar i pliktlagstiftningen. Det är den lag som genom universitetets hela historia försett oss med ett exemplar av allt svenskt tryck – faktiskt en gång i tiden en avgörande faktor i att Umeå fick ett universitet – men som nu är under bearbetning. Och lokalt här på universitetet driver vi tillsammans med Studentcentrum och UPL frågan om ett förbättrat systemstöd för kurslitteraturlistor, till nytta för många men inte minst studenterna.

- Stora förändringar ligger alltså framför oss men Medias medarbetare är redo att fortsätta arbetet mot framtidens mediaförsörjning, i linje med universitetets vision om en förstklassig infrastruktur för forskning och studier, avslutar Petra Svanborg.