"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-23

Två nya chefer på UB

NYHET Två nya chefer finns på plats vid Universitetsbiblioteket när höstterminen startar. Chef över avdelningen Arkiv och specialsamlingar är Ulf Sandqvist och vid avdelningen Vetenskaplig kommunikation Kristoffer Lindell.

Text: Susanne Sjöberg

Ulf Sandqvist kommer närmast från Humlab där han varit föreståndare. 2010 disputerade han i ekonomisk historia här i Umeå och hans forskning har handlat om den digitala spelindustrin och olika digitala kulturer kring de tidiga persondatorerna på 1980-talet. Sedan dess har han arbetat brett med olika forskningsfrågor.

− Jag kommer arbeta med de mer övergripande frågorna kopplade till våra väldigt fina arkiv och specialsamlingar med äldre tryck. Det handlar om allt från samarbeten med andra forskningsarkiv till frågor rörande förvärv och omvårdnad av våra befintliga samlingar. Kopplat till detta har vi dessutom också en högkvalitativ avdelning för bokbindning som arbetar med att restaurera och sköta om våra samlingar, säger Ulf Sandqvist.

− Arkivet vid UB är en viktig verksamhet och jag tycker verkligen det ska bli spännande att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med alla de mycket erfarna och kunniga kollegorna på UB. Ett område som det kommer vara intressant att arbeta med de närmsta åren är digitaliseringen av våra samlingar och arkiv. Umeå universitet är med i det gigantiska nationella projektet som ska digitalisera allt svenskt tryck från 1400-talet och framåt. Detta är givetvis ett ambitiöst projekt som kommer ta tid men det kommer skapa otroliga möjligheter för ny intressant forskning. Det är också mycket viktigt för att göra vårt historiska material mer tillgängligt, sökbart och hanterbart för nya olika former av undersökningar.

Stöd till studenter, lärare och forskare

Ny chef för avdelningen Vetenskaplig kommunikation är Kristoffer Lindell som kommer från en tjänst som verksamhetsledare på Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet. Han disputerade 2012 i molekylärbiologi i Umeå och forskningen handlade om cell-cell-kommunikation och genreglering i den marina bakterien Vibrio anguillarum. Därefter har han arbetat med forskningsfrågor fram till 2015 då han började inom Universitetsförvaltningen.

På avdelningen Vetenskaplig kommunikation kommer Kristoffer Lindell att ansvara för samordning och utveckling av bibliotekets forskar- och lärandestöd samt undervisning.

− Det kommer vara ett strategiskt och övergripande arbete kopplat till avdelningens verksamhet. Vetenskaplig kommunikations centrala verksamhetsområden är att tillhandahålla stöd i publiceringsfrågor, att kvalitetssäkra data för exempelvis medelstilldelning, bibliometriska analyser och ge stöd för utveckling av studenters generella kompetenser, förklarar han och fortsätter:

− Avdelningens medarbetare har en bred samlad kompetens och expertis inom flera områden bl.a doktorandstöd, publiceringsfrågor, bibliometri, open access och forskningsdata samt akademiskt skrivande, studieteknik, informationssökning och referenshantering genom konceptet Studieverkstaden.

Kristoffer Lindell säger att ett stort fokus kommer att ligga på att ge alla medarbetare, och därmed verksamheten, rätt förutsättningar att bedriva och utveckla stödet till studenter, lärare och forskare.

− Jag tycker det är spännande med digitaliseringen och hur det anammas av bibliotekens verksamheter och professioner som t.ex. nya digitala verktyg som används i stödet till forskare, lärare och studenter. Utvecklingen mot öppen vetenskap är under stark utveckling och tillväxt gällande vetenskaplig publicering och forskningsdatahantering.

En utmaning som han ser med övergången till öppen vetenskap, är behov av utveckling och integrering av nya arbetsprocesser och infrastrukturer som främjar öppen tillgång på ett långsiktigt och hållbart sätt med både utbildning och forskningens behov i fokus.

− Det är roligt att få vara en del av stödet kring tillgängliggörande av forskning och forskningsresultat genom att bidra till en utbildnings- och forskningsmiljö som utbildar, stödjer och informerar om öppen vetenskap, avslutar Kristoffer Lindell.