"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-29

Två nya forskningsanslag till institutionen

NYHET Vetenskapsrådet har i sitt bidragsbeslut för stora utlysningen 2015 tilldelat tre bidrag till Umeå universitet vara två till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, TUV.

 Två forskare vid instutitionen har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.
– Det har varit en lyckosam höst för institutionens forskning, med rådsanslag till tre nya projekt – tidigare ett från Forte och nu två från VR, konstaterar Gunnar Schedin, prefekt för institutionen.

Ewa Rolfsman är ledare för projektet Vad kan vi lära oss av storskaliga internationella, komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?. Projektet har tilldelats 6,8 miljoner.

Per-Åke Rosvall leder projektet Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik. Projektet tilldelas 5,9 miljoner.

Redaktör: Maja Bonta