"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-10

Två nya licentiatavhandlingar om historiska medier

NYHET Den 24 oktober lägger Catharina Hultkrantz och Lena Almqvist Nielsen fram sina licentiatavhandingar "Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet" respektive "Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010".

Den 24 oktober lägger två licentiander i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning fram sina licentiatavhandlingar. Licentianderna är knutna till forskarskolan Historiska medier, en forskarskola för yrkesverksamma lärare, som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Umeå universitet och Högskolan Dalarna.

Licentiatavhandlingarna e-publiceras och kommer även att tryckas i serien Licentiatavhandlingar från forskarskolan Historiska medier.

Licentiatseminarierna äger rum fredag 24 oktober. Alla är välkomna till licentiatseminarierna, som kommer att utformas på samma sätt som disputationer.

Seminarietider

Fredag 24 oktober kl. 9.15 i sal BT101, Beteendevetarhuset, Umeå universitet
Catharina Hultkrantz, Playtime!: En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet.Opponent: Tomas Axelson, Högskolan Dalarna
Mer information om seminariet med Catharina Hultcrantz

Fredag 24 oktober kl. 13.15 i sal BT101, Beteendevetarhuset, Umeå universitet
Lena Almqvist Nielsen, Förhistorien som kulturellt minne: Historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903–2010.Opponent: Hanna Markusson Winkvist, Göteborgs universitet
Mer information om seminariet med Lena Almqvist Nielsen

Läs mer om 8 tidigare publicerade licentiatavhandlingar  i serien Licentiatavhandlingar från forskarskolan Historiska medier

Kontakt

Lars EleniusInstitutionen för idé- och samhällsstudierUmeå universitetTelefon: 090-7866817
Epost
 

Redaktör: Sandra Olsson