"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-16

Två nya priser och 36,6 miljoner kronor till Konstnärligt campus

NYHET Baltics donationsstiftelse fattade vid dagens styrelsemöte beslut om att instifta Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning och Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning. Stiftelsen går också in med totalt 36,6 miljoner kronor till Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

– Vi är väldigt glada över att kunna skapa en av Europas mest spännande kreativa miljöer, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Baltics donationsstiftelse bidrar med 23,7 miljoner kronor till Arkitekthögskolan, pengar som i huvudsak ska användas för gästprofessurer och utrustning. Stiftelsen sätter också av 12,9 miljoner kronor till den Multihall som ska inrymmas på Konstärligt campus samt till Humlab-X.

Multihallen ska vara öppen för alla Umeåbor och besökare och användas bland annat för utställningar av hög internationell klass, seminarier och workshops, barn- och skolverksamhet, filmvisning, examensutställningar, digitala workshops och showrooms med mera. Multihallen länkar samman de publika verksamheterna inom Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och Humlab-X.

Humlab-X är en satellit till Humlab som ligger på universitetet campus. Humlab är en internationellt etablerad plattform för humaniora och nya medier. Humlab-X kommer till skillnad från Humlab även att ha en publik verksamhet som är riktad mot allmänhet, skolor och näringsliv samtidigt som man kommer att ha ett nära samarbete med övrig verksamhet på Konstnärligt campus. Humlab-X kommer också att bedriva en verksamhet för kulturnära kommersialisering och näringslivssamverkan.

Under torsdagen förväntas Umeå universitets styrelse att fatta beslut om utformning och finansiering av den första etappen av Konstnärligt campus.

Baltics donationsstiftelses samverkanspriser är på 100 000 kronor vardera och ska delas ut till forskare eller lärare verksamma vid Umeå universitet vartannat år med start 2009. Utdelningen sker i samband med universitetets vårpromotion i maj (populärvetenskaplig inriktning), samt universitetets årshögtid i oktober (entreprenörskapsinriktning).

– För Umeå universitet är samverkan med det omgivande samhället både en självklarhet och en nödvändighet. Vi bedriver ett flertal framgångsrika samverkansprojekt och vi ser det som en mycket angelägen uppgift att bidra till den regionala utvecklingen i Norrland. Betydelsen av att universiteten även ägnar sig åt nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat har påpekats under lång tid. Ett samverkanspris med entreprenörsinriktning, speciellt kopplat till nyttiggörandet av forskningsresultat känns därför angeläget, menar Ulf Edlund, prorektor för samverkansuppgiften.

En av universitetets samverkansuppgifter är att främja och utveckla forskningsinformation till allmänheten.

– Det känns väldigt roligt att få möjlighet att dela ut ett populärvetenskapligt pris. Populärvetenskap syftar till att göra komplicerade vetenskapliga frågor mer lättförståliga för en bredare publik. Det är en viktig del i spridandet av vetenskaplig kunskap, men i den akademiska världen får genren sällan tillräcklig uppmärksamhet och erkännande. Populärvetenskap betyder mycket när det gäller att öka intresset för vetenskap och högre studier, konstaterar Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning.

Kontaktperson: Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75

E-post: rektor@adm.umu.se

Balticgruppens ägare donerade i december 2007 100 miljoner kronor till Umeå universitet för utveckling av utbildning och forskning vid Umeå universitet.

Balticgruppen är ett fastighetsbolag som valt att göra samtliga sina satsningar och investeringar i Umeå. Fastighetsbeståndet omfattar omkring 250 000 m² och består i huvudsak av kommersiella fastigheter, fastigheter för Umeå universitet samt bostäder där det senaste tillskottet "trivselboende för äldre umebor" nu är under konstruktion.

Balticgruppen

Redaktör: Carina Dahlberg