"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-21

Två professorer får Umeå universitets förtjänstmedalj

NYHET De seniora professorerna Lars Hjalmar Lindholm och Hans Wolf-Watz får Umeå universitets förtjänstmedalj för sina betydelsefulla insatser för universitetet. Utmärkelsen delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober.

Lars Hjalmar Lindholm har som framstående och välkänd blodtrycksforskare aktivt bidragit till Umeå universitets rykte som framgångsrikt universitet. Han har haft en mycket stor betydelse för att internationellt sprida kunskap om behandling av högt blodtryck och har väckt stor uppmärksamhet då han i den ansedda tidskriften Lancet publicerat studier som ifrågasatt världens mest förskrivna läkemedel mot högt blodtryck – betablockerare.

Lars Hjalmar Lindholm är sedan 1998 professor vid Umeå universitet. Han har varit president för det ledande vetenskapliga sällskapet på området blodtrycksforskning, International Society of Hypertension (ISH), och tagit fram riktlinjer för behandling av sjukdomen i hela världen, bland annat i samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO. Han har också med stort engagemang deltagit i medicinska fakultetens arbete och även varit en inspirerande läkare och lärare för kollegor, annan sjukvårdspersonal och studenter.

Vetenskapsrådet utlyste 2009 medel för en svensk forskarskola i allmänmedicin, vars bildande Lars Hjalmar Lindholm tagit initiativ till. Han är också sedan starten föreståndare för forskarskolan.Högupplöst porträttbild av Lars Hjalmar Lindholm

Hans Wolf-Watz framgångsrika forskning har haft mycket stor betydelse för molekylär- och mikrobiologins utveckling vid Umeå universitet. Han har i sin forskning identifierat och beskrivit mekanismer för hur bakterier infekterar värdceller, något som kommer att få stor betydelse för utvecklingen av nya läkemedel.

Sedan 1989 är Hans Wolf-Watz professor vid Umeå universitet. I sin meritlista har han ett stort antal prestigefyllda priser, bland andra Anders Jahres pris i medicin år 2001. Han är invald som ledamot i Kungl. Vetenskapsakademin sedan 1998 och är medlem i The European Molecular Biology Organization (EMBO) sedan 1999. Hans vetenskapliga produktion är omfattande. Det rör sig om cirka 150 vetenskapliga artiklar och ett flertal av dem citeras regelbundet av andra forskare runt om i världen.

Genom sitt stora internationella nätverk har han haft mycket stor betydelse för att locka nya medarbetare till Umeå universitet. Han har också haft viktiga uppdrag inom universitet, och bland annat varit drivande i satsningen på Kemiskt-biologiskt centrum (KBC), liksom i uppbyggnaden av Umeå Centre for Molecular Pathogenesis (UCMP) och Laboratory for Infection Medicine (MIMS).Högupplöst porträttbild av Hans Wolf-Watz

Om Umeå universitets förtjänstmedalj

Umeå universitets förtjänstmedalj delas ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Mottagare av medaljen kan såväl vara anställd vid universitetet som extern respektive vara i aktiv förvärvsålder eller pensionerad/emeriterad. Medaljen har delats ut vid 14 tillfällen mellan åren 1985–2010, och delas sedan 2010 delas ut vart tredje år.

Priskommittén består av universitetsstyrelsens ordförande samt en av lärarrepresentanterna och en av studentrepresentanterna i styrelsen. Fakultetsnämnderna, Lärarhögskolan, fackliga organisationer samt studentkårerna vid Umeå universitet har rätt att föreslå mottagare av förtjänstmedaljen.

Tidigare pristagare

1985

1. Odontologie doktorn Ingrid Brynolf2. F d stadsbibliotekarien Sven-Ola Hellmér3. F d universitetsrektorn Lars-Gunnar Larsson4. F d statsrådet Gösta Skoglund
5. F d landsarkivarien Gunnar Westin

1990

6. F d statsrådet och f d landshövdingen Ragnar Edenman7. Dåvarande landshövdingen Sven Johansson8. Direktören Carl Kempe
9. F d statsrådet och f d generaldirektören Sven Moberg

1992

10. Dåvarande rektorn Lars Beckman
11. Dåvarande universitetsdirektören Dan Brändström

1999

12. Universitetskanslern och f d rektorn Sigbrit Franke

2003

13. Professorn Gunnar Öqvist

2010

14. Dåvarande rektorn Göran Sandberg

Redaktör: Karin Wikman