"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-20

Två projekt får finansiering för forskningssamarbeten

NYHET Umeåforskarna Caroline Grabbe och Joacim Rocklöv har tillsammans beviljats närmare 1,5 miljoner kronor i projektbidrag för forskningssamarbeten via Swedish Research Links-programmet.

Swedish Research Links syftar till att främja samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i utvalda låg- och medelinkomstländer. Målet med bidraget är att bidra till ömsesidig vetenskaplig och socioekonomisk utveckling i forskarnas respektive länder.

Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning fördelar nu närmare 34 miljoner kronor för forskningssamarbeten inom Swedish Research Links för åren 2014-2016.

Forskningsprojekt vid Umeå universitet som tilldelas medel

Caroline Grabbe, institutionen för molekylärbiologi

Kartläggning av de molekylära mekanismer som induceras vid arsenik/IFN-alfa behandling av Adult T-cellsleukemi (ATL) - posttranslationella modifikationer av onkoproteinet Tax, 741 000 kronor

Joacim Rocklöv, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Främjande av lokal forskningskompetens, evidens och åtgärdsplaner för hälsorisker orsakade av ett förändrat klimat i Vietnam och Indonesien, 751 000 kronor

Redaktör: Karin Wikman