"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-23

Två stiftelser stödjer nätverkssamarbete inom Nobelprisad teknologi

NYHET En ny svensk-dansk forskningsallians ska öka förståelsen för hur biologiska molekyler ser ut och fungerar. Med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden kommer forskare från fyra universitet skapa ett nordiskt nätverk inom kryoelektronmikroskopi, en teknik vars utvecklare belönades med Nobelpris 2017.

Nätverket CryoNet ska koppla samman experter inom kryoelektronmikroskopi vid universitet i Stockholm, Umeå, Århus och Köpenhamn. Nätverket är grundat tack vare ett svensk-danskt samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk Fonden. Stiftelserna har var och en avsatt 1 miljon euro, 9,5 miljoner kronor, i anslag under fyra år för CryoNet.

– Genom att förena plattformarna i Sverige och Danmark kommer CryoNet fungera som ett effektivt verktyg för utbyte av kunskap, idéer och forskarutbyten mellan de båda länderna. Vi vill genom samarbetet med Novo Nordisk Fonden och genom nätverket av ledade strukturbiologer, främja forskningssamarbeten över gränser och framstående, excellent forskning, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelserna har nyligen beviljat anslag till plattformar för kryoelektronmikroskopi i Sverige respektive Danmark. Genom stödet till CryoNet vill de två stiftelserna nu integrera kryo-plattformarna för att stödja samarbeten och kunskapsutbyten över nationsgränserna. Ett av målen är att verka för att göra kryoelektronmikroskopin till en etablerad teknologi inom nordisk livsvetenskap.

Kryoelektronmikroskopi är en metod som gör det möjligt att i minsta detalj visualisera och studera 3D-strukterer av proteiner i sin naturliga miljö. 

Proteiner är uppbyggda av långa kedjor av aminosyror, uppträdda som pärlor på ett halsband. Aminosyrornas ordning och egenskaper får varje protein att vecka sig till en unik 3D-struktur som gör det möjligt för proteinet att samspela med andra molekyler och på så vis aktivera deras funktioner.

Nya läkemedel
Genom att fastställa proteinernas struktur kan forskare förstå centrala biologiska frågor relaterade till hälsa och sjukdom mycket bättre, kunskap som kan användas till att ta fram nya läkemedel.

– Genom samarbetet får vi möjlighet att tillsammans utbilda och göra metoden tillgänglig för fler forskare och därmed optimera nyttan av de sex elektronmikroskop vi redan har på plats, säger Linda Sandblad, samordnare vid UCEM, Umeå Core facility for Electron Microscophy, vid Umeå universitet.

Universiteten som ingår i CryoNet kommer att ha forskarutbyten sinsemellan för att snabbt kunna ta till sig ny kunskap och nya metoder. Nätverket kommer också att erbjuda utbildningar inom kryoelektronmikroskopi, arrangera kurser och seminarier öppna för vetenskapssamhället i och utanför Norden.

– Proteinforskningen befinner sig i en verkligt spännande tid. Kryoelektronmikroskopin har öppnat för helt nya möjligheter att förstå proteiners uppbyggnad och funktion. Vi är väldigt glada över att kunna lansera CryoNet i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och på så vis ytterligare medverka till att placera kryoelektronmikroskopin i frontlinjen för nordisk life science forskning, säger Birgitte Nauntofte, vd, Novo Nordisk Fonden.

Mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan Stiftelsens grundade 1917 har 25 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Läs mer

Mer om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden är oberoende Dansk stiftelse som har två huvudmål: 1) att utgöra ett stabilt fundament för de företagsmässiga och forskningsmässiga verksamheter som drivs av företagen inom Novo gruppen och 2) att stödja vetenskapliga, humanitära och sociala verksamheter.

Fondens vision är att genom forskning och utveckling på ett betydande sätt bidra till människors hälsa och välmående. Sedan 2010 har stiftelsen donerat mer än 15 miljarder danska kronor, som främst gått till forskning vid vetenskapliga institutioner och sjukhus i Danmark och andra Nordiska länder samt till förebyggande behandling av diabetes.

Läs mer

För mer information, kontakta gärna:

Carina Dahlberg, forskningskommunikatör, Knut och Alice Wallenbergs StiftelseTelefon: 070-273 68 50
E-post: carina.dahlberg@wfab.se

Linda Sandblad, samordnare UCEM, Umeå universitetTelefon: 070-932 49 36
E-post: linda.sandblad@umu.se

Christian Mostrup Scheel, pressansvarig, Novo Nordisk FondenTelefon: +45 3067 4805
E-post: cims@novo.dk

Läs mer om den svenska nationella Cryo-EM faciliteten

Redaktör: Mattias Grundström Mitz