"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-11

Två Umeåforskare bland sju utvalda

NYHET Anne Heith, docent, Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Jonas Lilequist, professor, Institutionen för idé- och samhälsstudier, båda Umeå universitet, är två av sammanlagt sju forskare i Sverige som tilldelats Riksbankens jubileumsfonds Sabbatical.

Anne Heith har fått medel för projektetet Avkolonisering och väckelse. Laestadianismens roll i nutida samiska och tornedalska texter. Syftet är att publicera en vetenskaplig volym om Lars Levi Laestadius roll i samisk och tornedalsk kulturell mobilisering. Materialet består av litteratur och film som skapar alternativa berättelser om nationen.

Jonas Liliequist tilldelas medel för projektet Hedra din fader och din moder – konflikter och ambivalenta känslor mellan vuxna barn och föräldrar i det tidigmoderna Sverige och Finland.

RJ Sabbatical är en försöksverksamhet, för att ge lektorer och professorer tid att forska. Satsningen ska bidra med ett flexibelt system där forskare får möjlighet att slutföra och skriva synteser.

Gensvaret har varit stort. Liksom i den första omgången har ansökningstrycket varit högt - beviljandegraden var i år endast 5,6 procent.

Läs mer

Redaktör: Per Melander